Жители на селата Ружинци и Дреновец се запознаха с актуални инициативи на ЕС

Сподели: 

Център ЕВРОПА ДИРЕКТНО Видин организира два диалога с граждани в селата Ружинци и Дреновец. Целта на беседите бе да се обсъдят актуални въпроси и инициативи на Европейския съюз. Събитията се проведоха на 21 септември, като и в двете населени места дискусиите се случиха в малките салони на местните читалища.
Целта на инициативата бе да се достигне до гражданите и от по-малките населени места, които също да бъдат информирани за дейността на Център ЕВРОПА ДИРЕКТНО, както и за основните потребителски права в ЕС и службите за подкрепа на граждани, за основните аспекти на двата приоритета – Утвърждаване на европейския начин на живот и Нов тласък за европейска демокрация. Специално внимание се отдели на Конференцията за бъдещето на Европа и възможностите, които имат гражданите да изразят мнение относно инициативите на Съюза и неговите политики. Център ЕВРОПА ДИРЕКТНО осигури печатни информационни материали с цел разпространяване на информация, която да достигне до повече жители в съответното населено място. Сред темите, засегнати в рамките на проведения диалога, бяха защо мнението на гражданите е важно и как могат да се включат в Конференцията за бъдещето на Европа.