Забраниха къпането в Дунава

Сподели: 

Областният управител Момчил Станков е издал заповед за забрана ползването на водните площи по цялото поречие на р. Дунав на територията на област Видин. Заповедта е в сила от 05.05.2020 г. и ще важи до края на летния сезон. Административният акт е издаден на основание Закона за водите и във връзка с писмо от Регионалната здравна инспекция (РЗИ), в което се изразява становище, че „къпането в р. Дунав е свързано с риск от излагане на замърсяване с неблагоприятни за здравето последици“, съобщиха от Областна администрация Видин.
Заповедта на областния управител ще бъде сведена до знанието на съответните кметове и кметски наместници за изпълнение, и до Регионално управление на образованието за сведение. Копие от нея ще бъде изпратено на директора на Регионална здравна инспекция - Видин, Басейнова дирекция „Дунавски район“, гр. Плевен и на Областния съвет на Български червен кръст – Видин, също за сведение.