Заключителна пресконференция по проект „Патронажна грижа + в Община Видин“

Сподели: 

Общо 223 жители на общината са получили подкрепа в рамките на проект „Патронажна грижа +“ в община Видин. Това съобщи заместник-кметът на Видин Борислава Борисова на проведената днес заключителна пресконференция по проекта. На събитието освен Борисова, която е ръководител на проекта, присъстваха Лили Косовска – директор на Общинското предприятие и членовете на екипа, който работи по проекта.
„Сред приоритетите на управленската програма на кмета д-р Цветан Ценков е развитието на социалните услуги в полза на нуждаещите се жители от цялата Община. Поредно доказателство за това е реализирането на проект „Патронажна грижа + в Община Видин“, който успяхме да изпълним докрай“, заяви Борисова.
Тя посочи, че с изпълнението на проекта е дадена възможност за предоставяне на помощ на хора в напреднала възраст в тяхната домашна среда. Услугите за потребителите се осъществяват по график от специалисти: диспечери, медицински сестри/фелдшери, социални работници, домашни помощници, изпълнител, психолог и специалист „Социални дейности“. 
Патронажна грижа е предоставена на 223 лица и включва медицински услуги, помощ в дома, психологическа подкрепа, доставка на продукти от първа необходимост, включително и лекарства (закупени със средства на потребителите), заплащане на битови сметки и други. От такава подкрепа са се възползвали лица, попадащи в обхвата на следните целеви групи: хора над 54 години с ограничения или в невъзможност за самообслужване; хора с увреждания и техните семейства; възрастни в риск, които в ситуацията на пандемия са дефинирани като лица в зависимост от грижа поради увреждане, неподвижност или за водене на независим и самостоятелен живот; лице или член на семейството му, поставено под карантина във връзка с COVID-19; самотен родител с дете/деца до 12 години, в невъзможност да остави децата си сами. 
По двете направления на проекта са назначени общо 75 лица. Впоследствие, с отпадане на едното направление, на работа остават 28 лица. 
„Така изпълняваният проект има двоен ефект. От една страна, подпомага нуждаещите се потребители от социални услуги, от друга страна дава трудова заетост на наши съграждани. Общинското ръководство ще продължи и занапред да развива успешно социалната политика, като един от основните приоритети на Общината е осигуряването на трудова заетост на все повече хора“, допълни още Борисова. Тя обви, че предстои реализирането на проект „Грижа в дома“, в рамките на който минимум 301 потребители ще получат подкрепа, а наети ще бъдат най-малко 60 социални асистенти.
Проект „Патронажна грижа + в Община Видин“ се реализира по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Общата му стойност е 1 509 865,55 лева.  Стартирал е на 1.02.2021 г. и приключва на 25.02.2023 г.