Заместник областните управители на Видин взеха участие в Трансгранична конференция „Опазване на почвите“

Сподели: 

„За мен е изключително удоволствие да взема участие в днешната Трансгранична конференция по проект „ИНИЦИАТИВА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ПОЧВИТЕ СЕГА! ИОПС“. Приветствам с „Добре дошли“ и водещия партньор по проекта - Регионална агенция за развитие на източна Сърбия, която има традиционно добри делови отношения с институции и неправителствени организации от област Видин.“ Това каза заместник областният управител Анжело Методиев, който на 12 февруари взе участие в конференция по проект „ИНИЦИАТИВА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ПОЧВИТЕ СЕГА! ИОПС“, финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРЕКТ ИПП България-Сърбия 2014-2020.  Заместник областният управител поздрави кмета на общ. Бойница - Анета Генчева и служителите в общинската администрация, за инициативността и усилията, които полагат за развитието на областта ни. Анжело Методиев отбеляза, че темата, която проектът обхваща е всеобхватна, защото животът на планетата се определя от чистотата на почвата, въздуха и водата.
С приветствие към всички участници в конференцията се обърнаха още Анета Генчева и Зоран Милованович, представител на водещия партньор. Участие в срещата взеха и заместник областният управител Лъчезар Попиванов, експерти от Областна администрация Видин, от общинските администрации, от държавни институции, както и делегация от Сърбия, в която участват експерти в областта на селското стопанство и околната среда.
Трансграничната конференция „Опазване на почвите“ се провежда в Конферентната зала на Хотел „Ровно“ и ще продължи и днес – 13 февруари. На нея ще бъдат представени законодателството и политиките в областта на опазването на почвите в Р. България и Р. Сърбия. Участниците ще дискутират по актуални въпроси и проблеми по прилагането на българското и сръбското законодателство, политики и стратегии в областта на опазване на почвените ресурси. Ще бъдат представени добри практики в областта на политиките за опазване на почвените ресурси. В рамките на двудневната конференция, участниците ще дискутират и определят ключовите аспекти на Трансграничния план за действие за опазване на почвата, както и ще сформират Трансгранична работна група, в която ще се включат експерти от двете съседни страни.
Областна пресслужба