Заместник областният управител Анжело Методиев присъства на годишното отчетно събрание на БЧК - Видин

Сподели: 
Заместник областният управител Анжело Методиев

Днес, в Конферентния център на Областна администрация Видин се проведе годишното отчетно общо събрание на Български червен кръст - Видин. На него присъства заместник областният управител Анжело Методиев, който се обърна с приветствие към червенокръстците и всички присъстващи. Той благодари от името на областния управител на област Видин Момчил Станков и от свое име за любезната покана да присъства на годишното отчетно събрание и отбеляза, че „Българският червен кръст се утвърди в годините като най-голямата и най-старата хуманитарна организация в България. Тя не само е допринесла за утвърждаването на положителния образ на нашата страна, но и подхранва съпричастността и милосърдието на българите“. Заместник областният управител отбеляза, че благотворителните прояви на организацията винаги ще бъдат  пример за обществото ни как стремежът да бъдем полезни, може да се изразява единствено чрез реални позитивни действия. „От името на областния управител и от мое име искам да изразя специална благодарност към всички Вас за безвъзмездния труд и помощта за подобряване живота на уязвимите и нуждаещите се от подкрепа и помощ. Искам да заявя, че в лицето на Областна администрация Видин Вие имате партньор, приятел и съмишленик“, каза още Анжело Методиев.
На събитието присъстваха още д-р Надежда Тодоровска – заместник генерален директор на БЧК, кметове и представители на общини от областта, представители на институции и организации, членове на организацията, гости.
На събранието бе представен Отчет на дейността на Областния съвет на Български червен кръст – Видин за 2019 г. Присъстващите бяха запознати с проект на плана за работа на регионалната организация за 2020 г.
Областна пресслужба