Заместник-председателят на Народното събрание Росица Кирова отвори приемна във Видин

Сподели: 

С въпрос от голямо обществено значение стартира откритата приемна за граждани във Видин на заместник-председателя на Народното събрание Росица Кирова.
„Административният директор на филиала на Русенския университет г-н Станков се обърна към мен, за да продължим съвместните си действия и усилия за развитие на филиала на учебното заведение във Видин и разширяване на специалностите, по които се обучават в него", обясни г-жа Кирова. Тя припомни, че през миналата година са успели със съвместни действия да бъде прехвърлена сградата на филиала и днес той има свой собствен дом в града.
„Следващата цел, която си поставихме, е да започнем работа по разкриването на нови специалности за медицински персонал, рехабилитатори и физиотерапевти. Така ще се помогне за решаване на един от големите проблеми на Видин – персонал за областната болницата, в която той не достига. Наличните кадри там са претоварени и преуморени, което се отразява на качеството на обслужване. Пациенти са принудени да търсят медицинска помощ в съседни градове ”, поясни Росица Кирова. Тя е убедена, че с разкриването на нови специалности ще се засили интереса на младите хора не само да се обучават във Видин, но и да намерят реализация тук. А това може да е полезно и за болницата и за града ни, ако го развиваме като балнео лечебен център след разкриване на минералните извори.
Заместник-председателят на НС ще инициира среща по темата и ще покани ректора на Русенския университет, на която да се уточнят конкретните стъпки, които трябва да се предприемат за разкриването на нови специалности. Трябва да се помисли и за осигуряване на хабилитирани преподаватели. „Можем да го направим, днес вече има такава възможност, след като Видинската болница има акредитация за обучение на лекари-специализанти”, каза г-жа Кирова.
Среща с Росица Кирова потърсиха местни представители на дребния бизнес. Тяхна основна грижа е цената на електроенергията, която е непосилна за работещите предприятия в региона.
В първия премиен ден заместник-председателят на Народното събрание беше потърсена за помощ от кмета на община Брегово Илиян Бърсанов по повод водопровода на село Косово и нуждаещото се от спешен ремонт мостово съоръжение в село Брегово. Там движението е ограничено заради реална опасност от срутване на моста. „Чакам вече 6 месеца, за съжаление, без резултат. Реакция от бившето служебно правителство и междуведомствената комисия по бедствия и аварии все още няма," каза кметът на община Брегово.
„Другият сериозен проблем е с водопровода, за който общината е кандидатствала за финансиране пред ПУДООС, но е получила отказ, заради липсата на водомери на вход-изход, което пък е задължение на ВиК”, коментира г-жа Кирова и се ангажира да окаже съдействие на Бреговската община.
Новооткритата приемна беше посетена и от възрастни хора, които споделиха проблема с поскъпването на продуктите от първа необходимост и разминаването при пенсиите им. От община Макреш приемната посети и г-н Гергов, който постави въпрос за проблема с ремонта на пътния участък Връшка чука-Киреево-Макреш. Път, допълнително разрушен от камионите, обслужващи местната кариера.
Отново за неочаквано по-ниските пенсии, непосилните цени на електроенергията – убиващи малкия и среден бизнес, и увеличените цени на местните данъци, такси и услуги разговаряха видинчани и жители на областта, които се срещнаха с народния представител Росица Кирова.
Приемният ден на заместник-председателя на НС е в понеделник от 11 часа, а записването ще става предварително и лично (всеки делничен ден от 11 до 13 часа) в приемната във Видин. За всички желаещи адреса е: ул. Цар Александър II 6. Писмени сигнали и въпроси от обществено значение могат да се изпращат на e-mail: rositsa.kirova@parliament.bg.