Зам.-кметът Борисова: „Община Видин има дългосрочна визия за устойчива енергия и климат“

Сподели: 

Община Видин има дългосрочна визия за устойчива енергия и климат. Това заяви заместник-кметът Борислава Борисова на заключително събитие по проект MAKING-CITY („Енергийно ефективен път за градска трансформация: осигуряване на положително бъдеще“). Във форума, който се проведе в Културен център „Жул Паскин“, взеха участие Анна Виткова – Български съвет за устойчиво развитие, който е организатор на проявата, Емилио Мигел Митре – Испански съвет за зелено строителство, инж. Даниела Костова и инж. Петър Кисьов от Клъстер „Зелена синергия“, инж. Борислав Иванов – ЕнЕфект, Дияна Паунова – Софийска енергийна агенция „Софена”, представители на заинтересовани страни, медии.

В рамките на проекта са избрани два пилотни града - Грьонинген (Нидерландия) и Оулу (Финландия), които са зона на интервенции, а шест други са последователи, един от които е и Видин. И двата града са избрани поради настоящата им ангажираност в енергийния преход и работата с тях ще помогне на останалите да приложат на практика конкретни мерки.

Заместник-кметът Борисова посочи, че MAKING-CITY е важен проект, защото чрез него се планира бъдещето на Видин към енергиен преход в дългосрочен план – до 2050 година. В нашия град са определени две енергийно позитивни зони, които се намират в жилищните комплекси „Бонония“ и „Химик“ и обхващат, както сгради частна собственост, така и такива публично-общинска собственост. За част от сградите собственост на Община Видин - Градско ученическо общежитие, ГПЧЕ „Йордан Радичков“, СУ „П. Р. Славейков“ и детска градина „Незабравка“, вече са подготвени инвестиционни проекти за въвеждане на мерки за енергийна ефективност. В комплекс „Химик“ се изпълнява един от най-мащабните проекти за цялостна трансформация на сградата на средно училище „Св. св. Кирил и Методий“. Финансирането за него е осигурено по Норвежката програма.

„Стремежът на Община Видин е в тези две обособени зони да бъдат приложени успешни практики, като се прилага опита на водещите градове по проекта и по този начин квартал по квартал, зона по зона, с малки стъпки, наистина да превърнем нашия град в едно по-красиво и по-добро място за живеене“ – каза Борисова.

MAKING-CITY се финансира по Рамкова програма на Европейския съюз за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“. Проектът е стартирал на 01.12.2018 г. и изпълнението му ще продължи до 30.11.2024 г.