Зам.-кметът Десислава Тодорова приветства участници в трансграничен проект

Сподели: 

Във връзка с изпълнение на дейност 2 по проекта „Укрепване на туристическото предприемачество и насърчаване на услугите-СТЪПКИ“ - План за действие за насърчаване на предприемачеството в туризма в трансграничния регион на България и Сърбия, се проведе еднодневната фокус група в Областния информационен център - Видин. „Реализирането на проекта е от изключително значение, тъй като съвпада с общата политика на Община Видин да превърне града и околностите в привлекателна туристическа дестинация за български и чужди туристи“, заяви заместник-кметът по европейски политики и инвестиции Десислава Тодорова и акцентира върху още една негова силна страна – това, че е фокусиран върху младите хора.
Проектът „СТЪПКИ“ е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество – Interreg - ИПП България-Сърбия, 2014-2020 г. Водеща организация е НЧ „Братство 1869“, Община Кюстендил, а партньори са Община Видин и Сдружение на гражданите „Понишавие“, гр. Пирот.
На срещата присъстваха представители от Кюстендил, а експертите от Пирот се включиха онлайн.  
Целта на проекта е както да повиши качеството на туристическите продукти и услуги в двата региона, така и да развие нови чрез повишаване на квалификацията и стимулиране на предприемачеството сред младежта. В основните дейности е заложено създаването на онлайн платформа и мобилно приложение за бизнес консултации в туризма.
Общинска пресслужба