Зам.-министър Русинова: Над 2 млрд. лв. от ПРЧР ще бъдат насочени към пазара на труда

Сподели: 

Над 2 млрд. лв. от Програмата за развитие на човешките ресурси 2021-2027 (ПРЧР) ще бъдат насочени към пазара на труда, като основната част от средствата ще се използват за инвестиции в знанията и уменията на работещите. Това съобщи заместник-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова по време на виртуална пресконференция на тема „Професионалното обучение в България - какво се търси, какво се предлага и как да се гарантира качеството“, организирана от Националната агенция за професионално образование и обучение.

Мерките в следващите седем години ще целят стимулиране на ученето през целия живот, развитие на дигиталните умения, придобиването на квалификация и преквалификация и професионалната мобилност. „Темата за инвестиции в знания, умения и пригодност на работната сила винаги е била основен приоритет за нас, за да може предизвикателствата на пазара на труда да бъдат посрещнати“, коментира Русинова.

Зам.-министърът подчерта необходимостта от разработване на Национална програма за дигитални компетентности, за да може тези компетентности да бъдат съобразени с изискванията на всяка професия. Според нея всички работещи в сферата на професионалното образование - работодатели, синдикати, университети, МОН и МТСП, заедно трябва да помислят за реформиране на системата, така че тя да бъде по-гъвкава и да помага на всеки служител бързо да промени естеството на работата си или работното си място. Със създаването на Единен сертификационен център ще се гарантира качеството на професионалните обучения, а целта е сертификатите да се признават от всяка организация и работодател. Обезпечаването на платформата за висококачествени обучения е заложено в Плана за възстановяване и устойчивост, който ще бъде реализиран в следващите три години.

Над 50% от бюджета на ОПРЧР 2021-2027 ще е за мерки за повишаване на квалификацията и преквалификацията на работещите

„През следващия програмен период на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОПРЧР) 2021-2027 малко над 50% от средствата ще бъдат насочени към мерки за пазара на труда, които включват възможност за преквалификация и квалификация на заети и безработни лица.“ Това каза заместник-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова по време на конференция, организирана от Германо-българската индустриално-търговска камара и WWF България, на тема „Преходът към зелена икономика и заетост в България – посока, цели, политики, възможности и предизвикателства“.

Русинова посочи, че е важно да се говори за Зелената сделка не като заплаха, а като по-добра възможност за възстановяване на икономиката и за създаване на нови работни места. По думите й е най-важно да се намерят адекватни решения на трудностите, които хората срещат, при прехода им към друг тип заетост. „Важно е да мислим и за трансформирането на бизнеса и бързата му адаптация“, добави тя.

Русинова изтъкна, че вече се работи по различни мерки, които биха били в помощ на заетите в засегнатите от Зелената сделката сектори. Една от тях е разработването на индивидуален профил с компетенциите на всеки работещ с цел подготовката на конкретни мерки за всеки засегнат служител“, каза тя.

Зорница Русинова подчерта, че в Закона за насърчаване на заетостта са предвидени стимули, насочени към работодатели, които работят в сферата на опазването на околната на среда. „Програмите на ОПРЧР за обучения и подкрепа на хората също са част от елементите, които допринасят за Зелената сделка“, допълни тя.