Започва набиране на преброители и контрольори за Преброяване 2021

Сподели: 

Кампанията ще се проведе през януари и февруари догодина от Националния статистически институт. В срок до 30 октомври кандидатите трябва да подадат заявление по образец в Община Видин, на адрес: гр. Видин, пл. „Бдинци“ №2, Център за услуги и информация на граждани.
Документите за кандидатстване могат да бъдат изтеглени от интернет страницата на Преброяване 2021 https://census2021.bg/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%8F%D0%B2%D..., както и от сайта на Община Видин – https://vidin.bg/wps/portal/vidin/administration/carriers/work31.
При предстоящото преброяване в община Видин ще бъдат ангажирани над 350 преброители и около 50 контрольори, които ще преминат специални обучения и ще подпишат декларация за опазване на статистическата тайна на получената информация. Най-подходящи са хора, които имат поне средно образование, упражняват занятие в икономическата и финансовата сфера, притежават технически познания, заети си в сферата на социалните дейности и администрацията или са студенти. Кандидатите трябва да притежават и добри комуникативни умения.
Преброителите ще бъдат с работно време от 8.00 часа до 20.00 часа, включително събота и неделя. Това е времето, през което те имат право да посещават домакинствата от техния преброителен участък. Ще се легитимират със служебна карта, издадена от НСИ. Всеки преброителен участък включва около 200-250 души и 80 жилища. Един контрольор ще координира работата и ще отговаря за няколко преброители.
Заплащането ще бъде индивидуално и ще зависи от броя на преброените лица, жилища и сгради.