Започна монтажът на новите котли и камини на пелети във видинските домакинства

Сподели: 

През идващата зима персоналът и потребителите на Защитеното жилище „Благовест“ ще се отопляват с модерен котел на пелети вместо на дърва и въглища. От тази сграда стартира монтажът на новите екологични отоплителни устройства в домакинствата със сключен договор в рамките на първата покана по проект „Подобряване на качеството на атмосферния въздух в община Видин“. Днес кметът на Видин д-р Цветан Ценков и ръководителят на проекта инж. Румен Лилов, началник на отдел „Устройство на територията“ в Общината, посетиха Защитеното жилище, за да се запознаят на място с новата придобивка.
Видинският кмет подчерта, че монтираният пелетен котел, който е напълно автоматизиран, ще гарантира поддържането на подходяща температура през студените месеци, благодарение на което ще се осигурят още по-добри условия за живот на настанените в жилището. „В новия програмен период също ще има финансиране за подобни дейности, което ще даде шанс и на други желаещи да подменят отоплителните си уреди“, подчерта д-р Ценков. Той посочи, че ще се предоставя финансиране и за поставяне на термопомпени агрегати и слънчеви колектори.
На събитието присъстваха Людмила Кежова и Любка Александрова от Регионалното дружество за подкрепа на лица с умствени затруднения, което е доставчик на социалната услуга. Александрова сподели, че неотдавна в социалните мрежи й попаднала публикация със заглавие „Хората с увреждания са първите забравени по време на криза“, но днешното събитие опровергава това. „Първият договор за подмяна на отоплителни уреди, който Община Видин сключи, беше с Регионалното дружество. Първият монтиран котел е отново в полза на една от нашите социални услуги – Защитеното жилище за лица с интелектуални затруднения“, каза тя. И благодари на Община Видин и на кмета д-р Цветан Ценков за усилията, които се полагат за осигуряване на по-добри условия за живот на гражданите и в частност за хората с увреждания.
От началото на октомври ще започне и монтажът на климатици в домакинствата в Община Видин, които са сключили договор по първата покана, съобщи инж. Румен Лилов. Той допълни, че до 31.12.2022 г. ще се извърши подмяната на старите уреди на дърва и въглища в жилищните комплекси „Гео Милев“, „Вида“, „Крум Бъчваров“, „Васил Левски“, „Христо Ботев“, „Бонония“, както и в централната градска част. Ще бъде изготвен предварителен график с дата и часови диапазон за демонтаж на стария уред и монтаж на новия, за което гражданите ще бъдат предварително уведомени. Подмяната на отоплителните уреди в останалите домакинства, които не попадат в посочените квартали, ще се извърши след пролетта на 2023 година, поради което живущите там трябва да си осигурят дърва и въглища за предстоящия отоплителен сезон.
Инж. Лилов припомни, че настоящият проект, който се финансира по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г., цели подобряване качеството на атмосферния въздух в Община Видин чрез намаляване на емисиите на фини прахови частици (ФПЧ10) от битовото отопление, които са един от основните източници на замърсяване на въздуха. Специфичните цели са анализи и дефиниране на конкретни решения за намаляване на ФПЧ10; подмяна на уредите на твърдо гориво на домакинствата с алтернативни видове отоплителни уреди. Екологичните ползи са спестени емисии ФПЧ10 и подобрено качество на атмосферния въздух. Социално-икономическите ползи включват подобрено здраве и качество на живот на населението на Община Видин и повишена обществена осведоменост за необходимостта от подобряване на качеството на въздуха.