Започна обновяването на светофарите във Враца

Новите уредби са с LED осветление
Сподели: 

Община Враца започна подновяването на светофарните уредби в града. Съоръженията са с LED система от ново поколение, чрез която ще бъдат намалени разходите за поддръжка с близо 80% и ще се осигури над 10-годишен експлоатационен период.
Успоредно с това, стартира и монтирането на новите командно-компютърни табла, тъй като съществуващите са стари, а захранването им е компрометирано. Това е и причината да има чести аварии по мрежата, като този проблем ще бъде отстранен след поставянето на новите съоръжения.
Към момента са подменени секциите на светофарните уредби на следните кръстовища:
Бул. „Втори юни“ и ул. „Екзарх Йосиф“;
Бул. „Мито Орозов“ и ул. „Н. Й. Вапцаров“;
Бул. „Мито Орозов“ и ул. „Стоян Заимов“ ;
Ул. „Георги Бенковски“ и „Крайречен булевард“ ;
Ул. „Околчица“ и бул. „Европа“;
Ул. „Околчица“ и ул. „Славянска“;
Към новите светофари ще бъдат поставени и таймери за звуково известяване на хора с увредено зрение.
По отношение на старите светофарни уредби, голяма част от тях ще бъдат използвани с учебна цел в детски и учебни заведения.
Реализираните дейности се изпълняват със средства от бюджета на Община Враца, като инвестицията е в размер на 214 200 лв., а фирмата-изпълнител е „Александър Електрик“ ЕООД.