Започна почистване на канализацията в кв. „Нов път“

Сподели: 

На 19 май Община Видин предприе действия за почистване и отпушване на канализационната мрежа, които ще продължат около две седмици. За целта е сключен договор с „Енлайтмент“ ООД, град София. Работата се извършва с вакуумно почистваща машина, при спазване на всички условия и правила за безопасност и здравословни условия на труд, както и на законовите и подзаконовите разпоредби по опазване на околната среда.
Създадена е необходимата организация и са  предприети противоепидемични мерки в условията на COVID-19. Група работници от квартала ще помага за механичното почистване.
След приключване на работата, е предвидено да се направи заснемане на цялата канализационна система, което да бъде в полза при проектирането на отводнителната мрежа в квартала. Припомняме, че тази идея бе сред важните приоритети още в предизборната кампания на кмета на община Видин д-р Цветан Ценков. Заради запушени шахти и канализационни тръби, наводняване на улици и замърсяване, хората в ромския квартал негодуваха и имаше напрежение. Сега, шест месеца след началото на мандата, проблемът вече намира разрешение.
Общинска пресслужба