Започна почистване на „Шарампоя“ във Видин

Сподели: 

На 4 декември заместник-кметът по устройство на територията и развитие на инфраструктурата на община Видин Светослав Скорчев и директорът на Регионалния исторически музей Десислава Божидарова отидоха на място, за да видят как се изпълнява стартиралото на 3 декември премахване на нежеланата растителност и на натрупаните през годините в рова отпадъци. Дейностите се извършват по съвместна инициатива на Общината и РИМ – Видин, като са съгласувани с Областната администрация. Финансирането е от собствените приходи на видинския музей.

Цялостно почистване на рова е правено преди повече от 15 години. Образувалата се оттогава буйна растителност, която е предпоставка и за увеличаване на популацията на комари, бе проблем, за който гражданите често сигнализираха. Затова и промяната на облика на този културно-историческа обект е ангажимент, който кметът на Видин Цветан Ценков и общинското ръководство поеха пред видинлии.

През изминалите няколко месеца са били проведени необходимите разговори с институциите, имащи отношение към въпроса. Направена е и проверка, при която не е констатирано в „Шарампоя“ да е извършвано залесяване, не е установено и наличие на защитени видове или местообитания на такива, съобщиха от Общината. Отстранява се единствено самонастанила се растителност. Въз основа на това служителите от отдел „Екология“ в Община Видин са изготвили експертиза и разрешително, което е предоставено на Регионалния исторически музей.

Изрязването на нежелана растителност ще позволи и почистването на отпадъците, изхвърляни през годините в рова, с което се заемат работници от общинското звено „Чистота“. В случай на необходимост Общината има готовност да помогне и с техника за кастрене и рязане, както и за извозването на биоразградимите отпадъци до Регионалното депо.

Намерението е възможно най-скоро мястото да придобие вид, подобаващ на културно-исторически обект, емблематичен за нашия град – нещо, за което видинчлии отдавна мечтаят.