Започна строителството на Младежки център в град Монтана

Сподели: 

На 7 март със символична първа копка бе даден старт на строителството на сградата на Младежкия център в град Монтана. Изграждането му се финансира чрез т.нар. норвежка програма. Стойността на проекта е 3 790 895,85 лв., като срокът за изпълнение е до април 2024 г. При реализирането на проекта Община Монтана си партнира с Професионален и образователен център Хрингсяу, базиран в Рейкявик, Исландия.
„Запомнете това място тук. То ще има малък паркинг, ще има тенис на корт, в който можем да играем, не само тези между 19 и 38 години. Ще има боулинг център, който също е за специалисти, такива, които упражняват този спорт. Ще има зали - големи и малки. Ще има хотелска част с 35 места. На това място тук ще бъде една надявам се добра, вписваща се младежка инфраструктура в целия парк и всичко това, което имаме ние в Монтана“, заяви кметът на Монтана Златко Живков преди да направи символичната първа копка.
„Много искам да пожелая на всички вас, пожелавам и на себе си тук да израстнат бъдещите инженери, архитекти, лекари, адвокати, танцьори, певци, които юще направят известна България отново. В същото време, пожелавам си тук да възпитаме истински хора – добри, разбиращи и подкрепящи всички останали край себе си“, каза Мария Вълова, директор на дирекция „Външни европейски програми“ в Министерство на образованието и науката.
Най-големият ресурс по проекта е насочен към изграждането на съвременен и модерен център. Новата сграда, изцяло отговаряща на нуждите на децата и младежите в града, ще е с разгънатата застроена площ от 1400 кв. м. и ще включва четири отделни зони. Зоната за настаняване ще разполага с 15 стаи с капацитет от 36 места. Административната зона ще включва 4 отделни офис помещения за младежките работници и образователни медиатори, които ще работят с младежите. Зоната за дейности и обучения предвижда боулинг зала с две писти, кабинет по нови технологии и роботика, библиотека с читалня, семинарна зала с капацитет 20 места, зала за модерни танци/аеробика/гимнастика с капацитет 15 места, многофункционална зала с 80 места.
Автор на архитектурния проект е „А4 Творчески колектив“ ООД, гр. София, а изпълнител на строителството ще е „Енвайро Клийн“ ЕООД, гр. София. И двете фирми са избрани след провеждане на обществени поръчки, съгласно Закона за обществените поръчки.
Фокус в работата на Младежкия център са младежи от 15 до 29 год. – те ще имат възможност да участват в различни програми и дейности, чрез които да се развива техния потенциал, интереси и гражданско самосъзнание, за да станат активни, отговорни и осъзнати млади хора в своите общности. Ключови дейности в работата на Младежкия център ще са неформалното обучение, доброволчеството и младежките обмени, както и съвместната работа и обмяната на опит с другите младежки центрове в страната и от европейските страни.
По време на пресконференцията Николай Цветков, младежки работник, обяви, че част от планираните дейности на Младежки център – Монтана през 2022 г. включват организиране и провеждане на обучения по чужди езици и компютърна грамотност, спортен фестивал, лятно училище по български език за деца, за които той не е майчин и отбелязване на различни тематични дни. В приоритети на Центъра са и изграждане на пълноценни партньорства с другите 8 младежки центъра в страната, които работят в национална мрежа от 2016 г. През април 2022 г. предстои обмяна на опит с цел развитие на двустранните взаимоотношения с партньорите по проекта от Исландия.
В различните дейности на Младежки център – Монтана ще се включат поне 1000 младежи на възраст между 15 и 29 години, като 20% от тях са младежи от уязвими групи.
Кметът на Община Монтана Златко Живков подписа договора за изграждането на Младежкия център на 20 октомври 2020 г. в Министерство на образованието и науката.