Заради усложнената епидемична обстановка в Окръжен съд – Видин се разглеждат само дела с неотложен характер

Сподели: 

Във връзка с усложнената епидемична обстановка за периода от 19.10.2021 г.- 02.11.2021 г. включително, в Окръжен съд – Видин се разглеждат само дела с неотложен характер, съобщават от съдебната институция. От там уточняват, че делата с неотложен характер са посочени в чл. 329, ал. 3 от Закона за съдебната власт:
1. наказателни дела, по които има постановена мярка за неотклонение „задържане под стража“;
2. делата за издръжка, за родителски права на ненавършили пълнолетие деца и за незаконно уволнение;
3. искания за обезпечаване на искове, за обезпечаване на доказателства, за даване на разрешения и заповеди по Семейния кодекс, за назначаване на особен представител;
4. дела по несъстоятелност;
5. дела по Закона за защита от домашното насилие;
6. дела, за които закон предвижда разглеждането в срок, по-кратък от един месец;
7. дела за осиновяване на дете;
8. други дела по преценка на административния ръководител на съда/съдебния състав или прокуратурата или на министъра на правосъдието.
Насрочените открити съдебни заседания в същия период следва, при възможност да се отсрочат за друга дата, към която би могло да се осигури нормалното им разглеждане.
В съдебните зали се допускат само страните по делата, вещите лица и свидетелите.
"Апелираме гражданите, адвокатите и ползвателите на административни услуги при възможност да подават документите по електронен път", призоват от Окръжния съд.
От институцията допълват че заповедта е относима и за дейността на районните съдилища във Видин, Кула и Белоградчик.