За четвърти път Общинският съвет в Чупрене не прие поименният списък за капиталови разходи за 2023 година

Сподели: 

На 30 юни се проведе заседание на Общинския съвет в Чупрене. Най-важното от предложенията, които общинските съветници трябваше да разгледат, беше за актуализация на поименния списък за капиталови разходи за 2023 година. „За четвърти пореден път вкарваме капиталовите – 590 400 лв. за 2023 година“, посочи кметът на община Чупрене Анжело Добричов. „Преди седмица бях с колеги кметове на последна среща за мандата и говорих с тях – повечето вече са направили обществените поръчки и работят по изпълнение на капиталовите, заложени за тази година“, коментира Добричов. Той допълни, че общинските съветници в Чупрене обаче отново не гласували списъка за капиталови разходи. 

Разчетът на общинската администрация предвижда значителна част от средствата да бъдат инвестирани в асфалтиране на улици, обясни кметът на Чупрене. „Както знаете, последните две години подменихме водопровод – общо 18 километра в четири населени места. Улиците ни са разкопани, те са трудни за почистване в момента – и зимно, и лятно време. Други улици – с пропадания, с дупки, снегорините зимата не могат да минат да чистят, защото техниката се чупи. Сметосъбиращата и сметоизвозващата машина също не може да влиза навсякъде, не може да мине заради дупките и калта. И затова бяхме заложили почти всичките пари са асфалтиране, защото това е приоритетът на Общината – да възстанови разрушената инфраструктура“, обясни Анжело Добричов. 

За всички обекти, включени в предложения поименен списък за капиталови разходи, има изработени количествено-стойностни сметки, има проекти, допълни кметът. Според него, няма как предложените от екипа на общинската администрация обекти да се заменят с улици, за които част от общинските съветници настояват – най-вече защото тези улици няма как да се асфалтират незабавно, необходими са други дейности преди това. Например, на една от тях има свлачище, което трябва да се укрепи; на друга – има мост, който първо трябва да се ремонтира и т.н. А и няма време тепърва да се прави ново проектиране и количествен-стойностни сметки, отбеляза Анжело Добричов. 

Друга точка в дневния ред беше свързана с приемане на решение за продажба на стояща дървесина на корен от общински горски фонд. Именно това във времето назад е бил един от основните източници на приходи за Община Чупене, коментира Добричов. „Това е основният ни кръвоносен съд, това са приходите, които идват в Общината за всичко, което е наша дейност – за заплатите, които са в местна дейност: на шофьори, механици и т.н. Тези хора трябва да получават заплати, осигуровки – всичко това идва от нашите собствени приходи. Отделно от това са разходите за ремонт на уличното осветление, вода, електроенергия, горива… Но как да го обясня на някои хора. Аз мисля, че вече почти четири години са в този Общински съвет и те трябваше да разберат каква е тяхната работа – не е да рушат“, отбеляза Анжело Добричов. 

Важна точка в дневния ред беше свързана за изработване на Подробен устройствен план във връзка с инвестиционни намерения. „ВЕЦ направен в Горни Лом – 2016 година, мисля. Не е заработил оттогава. Централата е сменила собствеността си и новите собственици искат да я пуснат в експлоатация, но в тази връзка трябва да се направи подробен устройствен план. Подадоха хората заявление, документите се направиха от нашия архитект Галя Антова“, обясни Анжело Добричов. Той допълни, че и това предложението не е минало, след като петима общински съветници отново решили да гласуват с „въздържал се“. 

„Ние говорим за социални дейности, говорим за развитие на общината, говорим за подобряване на инфраструктурата, за разкриване на работни места. Мисля, че тази централа щеше да открие поне няколко работни места“, отбеляза Добричов. 

Според него, липсват мотиви за тези позиции на общинските съветници. „Съветниците на последната сесия бяха десет – единият отсъства. Другите пет, които според мен мислят разумно, мислят за общината, мислят мъдро, гласуваха „за“. Другите гласуваха „въздържал се“. Няма обяснение, няма коментари, никакви мотиви – просто „въздържал се“, сподели кметът на Чупрене. 

С всичко това се нанася огромна щета на Общината, коментира Анжело Добричов. А Общината е по-голяма, по-важна от един кмет или един общински съветник, напомни той. „Ние трябва да бъдем отговорни пред хората, които са гласували за нас“, допълни Добричов. И сподели: „Тъжно е, боли ме, страдам от това нещо, че не мога да си свърша работата. Ние сме избрани, за да сме в услуга на хората, да помагаме“. Кметът на Чупрене призова жителите на общината: „Нека да дойдат на заседанията на Общинския съвет и след това да си направят изводи какви хора избират – на кого могат да разчитат, кой върши работа и кой само говори“.

 

НИЕ