Здравноосигурителни плащания

Сподели: 

Районната здравноосигурителна каса (РЗОК) изплати средствата на лечебните заведения в област Видин за извършената от тях дейност през месец октомври 2019-та година. РЗОК-Видин преведе дължимите суми за здравноосигурителни плащания на двете многопрофилни болници за активно лечение на територията на областта в общ размер – 808 776 лв. За сравнение - 609 475 лв. са изплатени на областната и общинската болници за дейността им през предходния финансов период, а именно месец септември. С този превод на средства болниците в областта получават всичко дължимо, отчетено и одобрено за заплащане със средства от обществения здравноосигурителен фонд, за лечението на здравноосигурени пациенти.
За оказана дентална помощ от стоматологичния пакет, предвиден за заплащане от Националната здравноосигурителна каса, на зъболекарите и медико-денталните центрове в област Видин са преведени 201 359 лв.
Финансовият анализ показва, че двете болници на територията на Видинска област функционират нормално, като: Многопрофилната болница за активно лечение в град Белоградчик е отчела двойно повече случаи по клинични пътеки спрямо предходния период на дейност; на МБАЛ „Св. Петка” в град Видин са преведени 613 хил. лв. за лечение на здравноосигурени пациенти по клинични пътеки, спрямо 460 хил. лв. за предходния финансов период.
Пресцентър РЗОК