Земеделието, пчеларството, енергийната ефективност, подкрепата за бизнеса и чистия въздух – най-честите въпроси от гражданите на откритите приемни на ОИЦ – Видин

Сподели: 

С въпроси за европейско финансиране за земеделието, пчеларството, енергийната ефективност, подкрепата за бизнеса и мерките за подобряване качеството на въздуха се обръщаха към екипа на ОИЦ-Видин граждани от единадестте общини на област Видин, посетители на откритите приемни на центъра. Днес, 19 октомври, на среща с медиите, управителят на ОИЦ Мариела Савкова представи обобщение на въпросите на 130-те посетители на приемните.
Енергийната ефективност на обществените сгради, финансирана от Норвежкия финансов механизъм, предизвика интереса на представителите на местните власти в десетте по-малки общини. Жители на тези общини поставиха въпроса за необходимостта от енергийни мерки не само за областния град, но и за малките селища, включително и за саниране на къщите в тях. Подкрепата за инсталиране на възобновяеми енергийни източници за собствени нужди, заложена в планираните мерки на Националния план за възстановяване и устойчивост, също генерира голям интерес и множество въпроси от потенциалните бенефициенти, както във Видин, така и в малките общини на областта. Управителят на ОИЦ Мариела Савкова посочи, че от мерките в плана, за да осъществят зелена политика, могат да се възползват, както частните субекти, така и местните власти и бизнеса.
Финансирането на материални активи в стопанствата (подмярка 4.2 на ПРСР), млад фермер и мерки за пчеларството бяха сред другите теми, към които бе проявен интерес на откритите приемни. Екипът на ОИЦ-Видин запозна представители на читалищата и с актуалната програма за организиране на културни събития. Местните власти получиха информация за програма „Климат“, а неправителствения сектор – за програма  „Правосъдие“ на Норвежкия механизъм.
Мариела Савкова заяви, че навсякъде бизнесът иска да продължи подкрепата с европейско финансиране и изрази надежда мерките да бъдат продължени. Тя съобщи на медиите и за интереса на жителите на малките видински общини селските общини в страната, да имат право да кандидатстват с проекти за подобряване на качеството на атмосферния въздух, каквито в момента Видин, София, Пловдив и други големи български общини реализират.