Избори тарифа

Т А Р И Ф А
На цените за публикуване на предизборни материали за
Избори за Президент и Вицепрезидент и Народно събрание 14.11.2021 г.

Страница Мярка Черно-бяло Пълноцветно
Първа-цветна кв.см.   3,40 лв.
Вътрешна - 2,3,4,5 стр. кв.см. 1,20 лв.  
Вътрешна - 6,7 стр. кв.см. 1,10 лв.  
Последна-цветна кв.см.   2,50 лв.
Около главата на вестника кв.см.   + 100 %
За фиксирано място – увеличение кв.см.   + 15 %
Отразяване на събитие (от 1 стр. на вътрешна) -> 200 лв.
Във всеки отделен брой максимален размер на първа страница –> 35 кв. см.
Във всеки отделен брой максимален размер на последна страница –> 100 кв.см
За вътрешни страници мястото е неограничено (до размера на страницата)
За вложка -> 0.15 лв. за брой
Цените са без ДДС!

Цени за публикуване на рекламен банер на партии и коалиции за
Избори за Президент и Вицепрезидент и Народно събрание

14.11.2021 г. в интернет страницата на в. „НИЕ“ www.niebg.net

  • 310/120 pixels 70 лв./седмица
  • 670/110 pixel 130 лв./ седмица
  • 220/ от 60 до 240 pixels 40 – 140 лв./ седмица
  • 670/110 pixels 50 лв./ седмица
  • 310/120 pixels 35 лв./ седмица
  • 230/180 pixels 60 лв./ седмица

Публикации в рубрика „Новини“
1 бр. публикация – 50,00 лв.
3 бр. публикации – 130 лв.
6 бр. публикации – 230 лв.
10 бр. публикации – 430 лв.
Цените са без ДДС!


Пакетни предложения
за публикуване на предизборни материали за Избори за Президент и Вицепрезидент
и Народно събрание 14.11.2021 г.:

Вариант І – цена 2250 лева
Вариантът е за 4 поредни броя и включва
1. Публикации
, разположени на 1/10 от първа пълноцветна страница и цяла вестникарска стр. на вътрешна черно-бяла страница. Интервю, репортаж, събитие, програма или друг изпратен от рекламодателя текст, снимки, графики и др.
2. Рекламен банер на сайта на в. „НИЕ” www.niebg.net с размер 670/ 110 рixels
(позиция 2, панел в средата, излиза на всяка страница). Видимост от всяка страница на
сайта. Банерът може да бъде насочен към избрана от поръчителя страница, видео, сайт, новина.
3. По 2 публикации всеки ден на сайта на в. „НИЕ” www.niebg.net
Репортаж, събитие, програма или друг изпратен от рекламодателя текст, снимки, графики и др. Новините, публикувани в сайта, ще бъдат видими и в страницата на вестник „НИЕ“ в социалната мрежа.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Вариант ІІ – цена 1500 лева
Вариантът е за 4 поредни броя и включва
1. Публикации, разположени на цяла вестникарска стр. на вътрешна черно-бяла страница. Интервю, репортаж, събитие, програма или друг изпратен от рекламодателя текст, снимки, графики и др.
2. Рекламен банер на сайта на в. „НИЕ” www.niebg.net с размер 670/ 110 рixels
(позиция 4, панел в средата, излиза на всяка страница). Видимост от всяка страница на сайта. Банерът може да бъде насочен към избрана от поръчителя страница, видео, сайт, новина.
3. По 2 публикация всеки ден на сайта на в. „НИЕ” www.niebg.net
Репортаж, събитие, програма или друг изпратен от рекламодателя текст, снимки, графики и др. Новините, публикувани в сайта, ще бъдат видими и в страницата на вестник „НИЕ“ в социалната мрежа.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Вариант ІII – цена 1200 лева
Вариантът е за 4 поредни броя и включва
1. Публикации, разположени на 1/10 от първа пълноцветна страница и половин вестникарска стр. на вътрешна черно-бяла страница Интервю, репортаж, събитие, програма или друг изпратен от рекламодателя текст, снимки, графики и др.

2. Рекламен банер на сайта на в. „НИЕ” www.niebg.net с размер 240/ 240 рixels
(позиция 3, панел вляво, излиза на всяка страница). Видимост от всяка страница на
сайта. Банерът може да бъде насочен към избрана от поръчителя страница, видео, сайт, новина.
3. По 1 публикация всеки ден на сайта на в. „НИЕ” www.niebg.net
Репортаж, събитие, програма или друг изпратен от рекламодателя текст, снимки, графики и др. Новините, публикувани в сайта, ще бъдат видими и в страницата на вестник „НИЕ“ в социалната мрежа.
…………………………………………………………………………………………..
Вариант IV – цена 800 лева
Вариантът е за 4 поредни броя и включва
1. Публикации, разположени на половин вестникарска стр. на вътрешна черно-бяла страница Интервю, репортаж, събитие, програма или друг изпратен от рекламодателя текст, снимки, графики и др.
2. Рекламен банер на сайта на в. „НИЕ” www.niebg.net с размер 310/ 120 рixels
(позиция 5, панел отдолу – ляво, дясно, в средата, излиза на всяка страница). Видимост от всяка страница на сайта. Банерът може да бъде насочен към избрана от поръчителя страница, видео, сайт, новина.
3. По 1 публикация всеки ден на сайта на в. „НИЕ” www.niebg.net
Репортаж, събитие, програма или друг изпратен от рекламодателя текст, снимки, графики и др. Новините, публикувани в сайта, ще бъдат видими и в страницата на вестник „НИЕ“ в социалната мрежа.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Вариант V – цена 500 лева
Вариантът е за 4 поредни броя и включва
1. Публикации, разположени на 1/25 от първа (пълноцветна) страница и 1/4 вестникарска стр. на вътрешна черно-бяла страница Репортаж, събитие, програма или друг изпратен от рекламодателя текст, снимки, графики и др.
2. Рекламен банер на сайта на в. „НИЕ” www.niebg.net с размер 310/ 120 рixels
(позиция 5, панел отдолу – ляво, дясно, в средата, излиза на всяка страница). Видимост
от всяка страница на сайта. Банерът може да бъде насочен към избрана от поръчителя страница, видео, сайт, новина.
3. По 1 публикация всеки ден на сайта на в. „НИЕ” www.niebg.net
Репортаж, събитие, програма или друг изпратен от рекламодателя текст, снимки, графики и др. Новините, публикувани в сайта, ще бъдат видими и в страницата на вестник „НИЕ“ в социалната мрежа.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Вариант VI – цена 400 лева
Вариантът е за 4 поредни броя и включва

1. Публикации, разположени на 1/4 вестникарска стр. на вътрешна черно-бяла страница
Репортаж, събитие, програма или друг изпратен от рекламодателя текст, снимки, графики и др.
2. Рекламен банер на сайта на в. „НИЕ” www.niebg.net с размер 310/ 120 рixels
(позиция 5, панел отдолу – ляво, дясно, в средата, излиза на всяка страница). Видимост от всяка страница на сайта. Банерът може да бъде насочен към избрана от поръчителя страница, видео, сайт, новина.
3. По 1 публикация всеки ден на сайта на в. „НИЕ” www.niebg.net
Репортаж, събитие, програма или друг изпратен от рекламодателя текст, снимки, графики и др. Новините, публикувани в сайта, ще бъдат видими и в страницата на вестник „НИЕ“ в социалната мрежа.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Вариант VII – цена 300 лв.
Вариантът е за 2 броя и включва:
1. Две публикации, разположени на 1/12 на първа пълноцветна страница и до 1/2 на вътрешна черно-бяла страница. Интервю, репортаж, събитие, програма или друг изпратен от рекламодателя текст, снимки, графики и др.
2. Две публикации на сайта на в. „НИЕ” www.niebg.net
Репортаж, събитие, програма или друг изпратен от рекламодателя текст, снимки, графики и др. Новините, публикувани в сайта, ще бъдат видими и в страницата на вестник „НИЕ“ в социалната мрежа.

Всички цени са без ДДС!