Избори тарифа 2022

I. Тарифа на цените за публикуване на предизборни материали във вестник НИЕ

Всички цени в тарифата са без ДДС.

Страница

Мярка

Черно-бяло

Пълноцветно

Първа – цветна

Кв.см.

 

3,40 лв.

Вътрешна – 2, 3, 4, 5 страница

Кв.см.

1,20 лв.

 

Вътрешна – 6 и 7 страница

Кв.см.

1,10 лв.

 

Последна цветна

Кв.см.

 

2,50 лв.

Около главата на вестника

 

 

+ 100%

Отразяване на събитие (от 1 стр. на вътрешна)200 лв.

Във всеки отделен брой максимален размер на първа страница - 35 кв. см.

Във всеки отделен брой максимален размер на последна страница - 100 кв.см

За вътрешни страници мястото е неограничено (до размера на страницата)

За вложка 0.15 лв. за брой

Размер на web банер

Цена за  седмица

310/120 pixels

65 лв.

670/110 pixel

120 лв.

220/ от 60 до 240 pixels

60 лв.

670/110 pixels

40 лв.

310/120 pixels

60 лв.

230/180 pixels

80 лв.

Брой

Цена

1 публикация

50лв.

3 публикации

130 лв.

6 публикации

230 лв.

10 публикации

430 лв.

II. Цени за публикуване на рекламен банер на партии и коалиции за Избори Народно събрание 02.10.2022 г. в интернет страницата на в. „НИЕ“ www.niebg.net

Публикации в рубрика „Новини“

1. Web банери:

 

2. Публикации:

 

Пакетни предложения:

за публикуване на предизборни материали за02.10.2022

Избори за Народно събрание

Вариант I - цена 2250 лева

 Вариантът е за 4 поредни броя и включва

Публикации, разположени на 1/10 от първа пълноцветна страница и цяла вестникарска стр. на вътрешна черно-бяла страница. Интервю, репортаж, събитие, програма или друг изпратен от рекламодателя текст, снимки, графики и др.

Рекламен банер на сайта на в. „НИЕ” www.niebg.net с размер 670/ 110 pixels (позиция 2, панел в средата, излиза на всяка страница). Видимост от всяка страница на сайта. Банерът може да бъде насочен към избрана от поръчителя страница, видео, сайт, новина.

2. По 2 публикации всеки ден на сайта на в. „НИЕ” wwn .niebg.net

Репортаж, събитие, програма или друг изпратен от рекламодателя текст, снимки, графики и др. Новините, публикувани в сайта, ще бъдат видими и в страницата на вестник „НИЕ“ в социалната мрежа.

Вариант II - цена 1500 лева

Вариантът е за 4 поредни броя и включва

Публикации, разположени на цяла вестникарска стр. на вътрешна черно-бяла страница. Интервю, репортаж, събитие, програма или друг изпратен от рекламодателя текст, снимки, графики и др.

Рекламен банер на сайта на в. „НИЕ” w ww.nicbg.net с размер 670/ 110 pixels (позиция 4, панел в средата, излиза на всяка страница). Видимост от всяка страница на сайта. Банерът може да бъде насочен към избрана от поръчителя страница, видео, сайт, новина.

По 2 публикация всеки ден на сайта на в. „НИЕ” www.niebg.net

Репортаж, събитие, програма или друг изпратен от рекламодателя текст, снимки, графики и др. Новините, публикувани в сайта, ще бъдат видими и в страницата на вестник „НИЕ“ в социалната мрежа.

Вариант III - цена 1200 лева

Вариантът е за 4 поредни броя и включва \

Публикации, разположени на 1/10 от първа пълноцветна страница и половин вестникарска стр. на вътрешна черно-бяла страница Интервю, репортаж, събитие, програма или друг изпратен от рекламодателя текст, снимки, графики и др.

Рекламен банер на сайта на в. „НИЕ” www.nicbg.net с размер 240/ 240 pixels (позиция 3, панел вляво, излиза на всяка страница). Видимост от всяка страница на сайта. Банерът може да бъде насочен към избрана от поръчителя страница, видео, сайт, новина.

По 1 публикация всеки ден на сайта на в. „НИЕ” www.niebg.net

Репортаж, събитие, програма или друг изпратен от рекламодателя текст, снимки, графики и др. Новините, публикувани в сайта, ще бъдат видими и в страницата на вестник „НИЕ“ в социалната мрежа.

Вариант IV - цена 800 лева

Вариантът е за 4 поредни броя и включва

Публикации, разположени на половин вестникарска стр. на вътрешна черно-бяла страница Интервю, репортаж, събитие, програма или друг изпратен от рекламодателя текст, снимки, графики и др.

Рекламен банер на сайта на в. „НИЕ” www.niebg.net с размер 310/120 pixels (позиция 5, панел отдолу - ляво, дясно, в средата, излиза на всяка страница). Видимост от всяка страница на сайта. Банерът може да бъде насочен към избрана от поръчителя страница, видео, сайт, новина.

По 1 публикация всеки ден на сайта на в. „НИЕ” www.niebg.net

Репортаж, събитие, програма или друг изпратен от рекламодателя текст, снимки, графики и др. Новините, публикувани в сайта, ще бъдат видими и в страницата на вестник „НИЕ“ в социалната мрежа.

Вариант V - цена 500 лева

Вариантът е за 4 поредни броя и включва

Публикации, разположени на 1/25 от първа (пълноцветна) страница и 1/4 вестникарска стр. на вътрешна черно-бяла страница Репортаж, събитие, програма или друг изпратен от рекламодателя текст, снимки, графики и др.

Рекламен банер на сайта на в. „НИЕ” www.niebg.net с размер 310/120 pixels (позиция 5, панел отдолу - ляво, дясно, в средата, излиза на всяка страница). Видимост от всяка страница на сайта. Банерът може да бъде насочен към избрана от поръчителя страница, видео, сайт, новина.

По 1 публикация всеки ден на сайта на в. „НИЕ” www.nicbg.net

Репортаж, събитие, програма или друг изпратен от рекламодателя текст, снимки, графики и др. Новините, публикувани в сайта, ще бъдат видими и в страницата на вестник „НИЕ“ в социалната мрежа.

 

Вариант VI - цена 400 лева

Вариантът е за 4 поредни броя и включва

 1.        Публикации, разположени на 1/4 вестникарска стр. на вътрешна черно-бяла страница Репортаж, събитие, програма или друг изпратен от рекламодателя текст, снимки, графики и др.

2.         Рекламен банер на сайта на в. „НИЕ” www.niebg.net с размер 310/120 pixels (позиция 5, панел отдолу - ляво, дясно, в средата, излиза на всяка страница). Видимост от всяка страница на сайта. Банерът може да бъде насочен към избрана от поръчителя страница, видео, сайт, новина.

3.         По 1 публикация всеки ден на сайта на в. „НИЕ” www.niebg.net

Репортаж, събитие, програма или друг изпратен от рекламодателя текст, снимки, графики и др. Новините, публикувани в сайта, ще бъдат видими и в страницата на вестник „НИЕ“ в социалната мрежа.

 

Вариант VII - цена 300 лв.

Вариантът е за 2 броя и включва:

1.         Две публикации, разположени на 1/12 на първа пълноцветна страница и до 1/2 на вътрешна черно-бяла страница. Интервю, репортаж, събитие, програма или друг изпратен от рекламодателя текст, снимки, графики и др.

2.         Две публикации на сайта на в. „НИЕ” www.niebg.net

Репортаж, събитие, програма или друг изпратен от рекламодателя текст, снимки, графики и др. Новините, публикувани в сайта, ще бъдат видими и в страницата на вестник „НИЕ“ в социалната мрежа.