Избори тарифа 2024

 1. Тарифа на цените за публикуване на предизборни материали във вестник НИЕ: Всички цени в тарифата са без ДДС.

Страница

Мярка

Черно-бяло

Пълноцветно

Първа - цветна

Кв.см.

 

3,40 лв.

Вътрешна - 2, 3, 4, 5 страница

Кв.см.

1,20 лв.

 

Вътрешна - 6 и 7 страница

Кв.см.

1,10 лв.

 

Последна цветна

Кв.см.

 

2,50 лв.

Около главата на вестника

 

 

+ 100%

 

 

 • Отразяване на събитие (от 1 стр. на вътрешна) 200 лв.
 • Във всеки отделен брой максимален размер на първа страница - 35 кв. см.
 • Във всеки отделен брой максимален размер на последна страница - 100 кв.см
 • За вътрешни страници мястото е неограничено (до размера на страницата)
 • За вложка 0.15 лв. за брой

 

 1. Цени за публикуване на рекламен банер на партии и коалиции в интернет страницата на в. „НИЕ“ www.niebg.net Публикации в рубрика „Новини“

 

1. Web банери:

Размер на web банер

Цена за седмица

310/120 pixels

65 лв.

670/110 pixel

120 лв.

220/ от 60 до 240 pixels

60 лв.

670/110 pixels

40 лв.

310/120 pixels

60 лв.

230/180 pixels

80 лв.

 

2. Публикации:

Брой

Цена

1 публикация

60лв.

3 публикации

150 лв.

6 публикации

270 лв.

10 публикации

430 лв.

Пакетни предложения
за публикуване на предизборни материали за
Избори за Народно събрание и Европейски парламент на 9 юни 2024 година

Вариант I - цена 2250 лева

Вариантът е за 4 поредни броя и включва

 1. Публикации, разположени на 1/10 от първа пълноцветна страница и цяла вестникарска стр. на вътрешна черно-бяла страница. Интервю, репортаж, събитие, програма или друг изпратен от рекламодателя текст, снимки, графики и др.
 2. Рекламен банер на сайта на в. „НИЕ” www.niebg.net с размер 670/ 110 pixels (позиция 2, панел в средата, излиза на всяка страница). Видимост от всяка страница на сайта. Банерът може да бъде насочен към избрана от поръчителя страница, видео, сайт, новина.
 3. По 2 публикации всеки ден на сайта на в. „НИЕ” wwn .niebg.net

Репортаж, събитие, програма или друг изпратен от рекламодателя текст, снимки, графики и др. Новините, публикувани в сайта, ще бъдат видими и в страницата на вестник „НИЕ“ в социалната мрежа.

Вариант II - цена 1500 лева

Вариантът е за 4 поредни броя и включва

 1. Публикации, разположени на цяла вестникарска стр. на вътрешна черно-бяла страница. Интервю, репортаж, събитие, програма или друг изпратен от рекламодателя текст, снимки, графики и др.
 2. Рекламен банер на сайта на в. „НИЕ” w ww.nicbg.net с размер 670/ 110 pixels (позиция 4, панел в средата, излиза на всяка страница). Видимост от всяка страница на сайта. Банерът може да бъде насочен към избрана от поръчителя страница, видео, сайт, новина.
 3. По 2 публикация всеки ден на сайта на в. „НИЕ” www.niebg.net

Репортаж, събитие, програма или друг изпратен от рекламодателя текст, снимки, графики и др. Новините, публикувани в сайта, ще бъдат видими и в страницата на вестник „НИЕ“ в социалната мрежа.

Вариант III - цена 1200 лева

Вариантът е за 4 поредни броя и включва \

 1. Публикации, разположени на половин вестникарска страница на вътрешна черно- бяла страница /започващи от първа страница/. Интервю, репортаж, събитие, програма или друг изпратен от рекламодателя текст, снимки, графики и др.
 2. Рекламен банер на сайта на в. „НИЕ” www.nicbg.net с размер 240/ 240 pixels (позиция 3, панел вляво, излиза на всяка страница). Видимост от всяка страница на сайта. Банерът може да бъде насочен към избрана от поръчителя страница, видео, сайт, новина.
 3. По 1 публикация всеки ден на сайта на в. „НИЕ” www.niebg.net

Репортаж, събитие, програма или друг изпратен от рекламодателя текст, снимки, графики и др. Новините, публикувани в сайта, ще бъдат видими и в страницата на вестник „НИЕ“ в социалната мрежа.

Вариант IV - цена 800 лева

Вариантът е за 4 поредни броя и включва

 1. Публикации, разположени на половин страница на вътрешна черно-бяла страница Интервю, репортаж, събитие, програма или друг изпратен от рекламодателя текст, снимки, графики и др.
 2. Рекламен банер на сайта на в. „НИЕ” www.niebg.net с размер 310/120 pixels (позиция 5, панел отдолу - ляво, дясно, в средата, излиза на всяка страница). Видимост от всяка страница на сайта. Банерът може да бъде насочен към избрана от поръчителя страница, видео, сайт, новина.
 3. По 1 публикация всеки ден на сайта на в. „НИЕ” www.niebg.net

Репортаж, събитие, програма или друг изпратен от рекламодателя текст, снимки, графики и др. Новините, публикувани в сайта, ще бъдат видими и в страницата на вестник „НИЕ“ в социалната мрежа.

Вариант V - цена 500 лева

Вариантът е за 4 поредни броя и включва

 1. Публикации, разположени на 1/25 от първа (пълноцветна) страница и 1/4 вестникарска стр. на вътрешна черно-бяла страница Репортаж, събитие, програма или друг изпратен от рекламодателя текст, снимки, графики и др.
 2. Рекламен банер на сайта на в. „НИЕ” www.niebg.net с размер 310/120 pixels (позиция 5, панел отдолу - ляво, дясно, в средата, излиза на всяка страница). Видимост от всяка страница на сайта. Банерът може да бъде насочен към избрана от поръчителя страница, видео, сайт, новина.
 3. По 1 публикация всеки ден на сайта на в. „НИЕ” www.nicbg.net

Репортаж, събитие, програма или друг изпратен от рекламодателя текст, снимки, графики и др. Новините, публикувани в сайта, ще бъдат видими и в страницата на вестник „НИЕ“ в социалната мрежа.

 

Вариант VI - цена 400 лева

Вариантът е за 4 поредни броя и включва

 1. Публикации, разположени на 1/4 вестникарска стр. на вътрешна черно-бяла страница Репортаж, събитие, програма или друг изпратен от рекламодателя текст, снимки, графики и др.
 2. Рекламен банер на сайта на в. „НИЕ” www.niebg.net с размер 310/120 pixels (позиция 5, панел отдолу - ляво, дясно, в средата, излиза на всяка страница). Видимост от всяка страница на сайта. Банерът може да бъде насочен към избрана от поръчителя страница, видео, сайт, новина.
 3. По 1 публикация всеки ден на сайта на в. „НИЕ” www.niebg.net Репортаж, събитие, програма или друг изпратен от рекламодателя текст, снимки, графики и др. Новините, публикувани в сайта, ще бъдат видими и в страницата на вестник „НИЕ“ в социалната мрежа.

 

Вариант VII - цена 300 лв.

Вариантът е за 2 броя и включва:

 1. Две публикации, разположени на 1/2 на вътрешна черно-бяла страница /започващи от първа страница/. Интервю, репортаж, събитие, програма или друг изпратен от рекламодателя текст, снимки, графики и др.
 2. Две публикации на сайта на в. „НИЕ” www.niebg.net /репортаж, събитие, програма или друг изпратен от рекламодателя текст, снимки, графики и др./ Новините, публикувани в сайта, ще бъдат видими и в страницата на вестник „НИЕ“ в социалната мрежа.
   

Вестник НИЕ предлага безплатен предизборен пакет на партии, коалиции и инициативни комитети, които сключат договор за  медийни услуги до 01.04.2024 г.

 

 

По темата: