Изборът на Стоенелов за кмет на Ново село – потвърден

Сподели: 

Административен съд – Видин потвърди решението на Общинска избирателна комисия – Ново село за определяне на резултатите от изборите за кмет на общината. Делото беше образувано по жалба на Борислав Крумов, който остана втори на балотажа на изборите за кмет на община Ново село, а за победител беше обявен Георги Стоенелов.
На 21 ноември беше публикувано решението на Съда, в което се посочва, че по същество подадената жалба е неоснователна по няколко съображения. Едно от основните оплаквания за нарушения на избора е липсата на пасивна изборна легитимация на Георги Стоенелов – тоест, че той не отговаря на изискването да е живял през последните шест месеца в населеното място. В съдебното решение се посочва, че Стоенелов, според представените удостоверения, има адресна регистрация не само по настоящ, но и по постоянен адрес и в този смисъл наведения довод в жалбата е неоснователен.
По отношение на оплакването за незаконна агитация на Стоенелов и неговото семейство в с. Неговановци, в съдебния акт се посочва, че не е било установено как това е повлияло на вота на избирателите. Същото се отнася и за оплакването за репресия от страна на Стоенелов към лица от общината, които са били извадени от програмата „топъл обяд“ – в решението на Съда се посочва, че не е установен безспорно този факт и това са предположения.
По отношение на изложените в жалбата доводи за включване в избирателните списъци на лица в нарушение на Закона за гражданска регистрация, според Съда това твърдение е декларативно и не се обвърза от жалбоподателя с конкретни последици върху изборния резултат, както и не се доказа. Освен това проверка по Закона за гражданска регистрация не следва да се извършва в това производство и редът е друг. Избирателните списъци в община Ново село са факт, публикувани са, не са атакувани в предвидените срокове, а в жалбата няма оплаквания за липсващи данни или подписи на избиратели.
По отношение на оплакването за нарушения на изборния процес, изразяващо се в контролиране на вота в секция № 11 – Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция – с. Ново село,  Съдът счита и него за неоснователно, като се посочва, че макар да „има известна житейска логика“ в изтъкнатия мотив, че е невъзможно хора в такова здравословно състояние да гласуват образцово (нито една недействителна бюлетина), Изборният кодекс допуска създаване на секции в подобни институции. Освен това протоколът от гласуването в секционната комисия в Дома не е оспорен, в него няма поправки, няма подписи с особени мнения, липсват и подадени жалби. В съдебното решение се обръща внимание на факта, че разликата в полза на Стоенелов е 16 гласа – тоест дори хипотетично да се приеме, че дадените в дома гласове са контролиран вот и не се отчетат, изборният резултат би останал непроменен.
Така заключението на Съда е, че анализът на събраните по делото доказателства, в контекста на заявените твърдения, налага извода, че при произвеждане на избор за кмет на община Ново село не са били допуснати съществени нарушения на изборния процес, които да доведат до изборен резултат, различен от обявения. В следствие на това Административен съд – Видин потвърждава решението на Общинска избирателна комисия – Ново село за избор на кмет на общината.
Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд в седемдневен срок от съобщаването му.
НИЕ