Илиян Бърсанов, кмет на община Брегово: Тези трансфери към седем общини от Видинска област, сред които е и Бреговската, са израз на загриженост от страна на Правителството и лично на премиера Борисов към хората от Северозапада

Сподели: 

Особено съм щастлив и удовлетворен, че в края на 2020 г., малко повече от година от както съм кмет на община Брегово, получаваме допълнителни финансови средства с Постановление на МС в размер на близо 2 милиона лева.
В изминалата година и няколко месеца от встъпването ми в длъжност положихме не малко усилия – общинската администрация, кметовете на населените места и кметските наместници,  да работим така, че да получим подкрепата на централната власт, което е изключително важно за развитието на община Брегово.
Затова и приемаме финансовата подкрепа като оценка за нашата екипна работа, за отличните взаимоотношения и сътрудничество с Областната администрация, държавната власт, Правителството и депутатите на ПП ГЕРБ.
Тези 1,8 милиона лева целево ще използваме за ремонтни дейности на улиците в населените места в община Брегово. Със 180 000 лева ще извършим подмяна и ремонт на покрива и сградата на Домашния социален патронаж в Брегово. С изпълнението на тези ремонтни дейности общинското ръководство, Правителството на практика доказва, че води устойчива политика насочена към хората.
Държавата, Правителството са призвани да помагат на всички български общини – за да могат те да се развиват в новите условия, да продължават да реализират инициативи и проекти за повишаване стандарта на живот на хората от общините - от най-малките до най-големите.
Тези трансфери към седем общини от Видинска област, сред които е и Бреговската, са израз на загриженост от страна на Правителството и лично на премиера Борисов към хората от Северозапада. За поредна година ПП ГЕРБ доказва, че благоустрояването на населените места и прилежащата инфраструктура е във фокуса на централната и общинските власти, като се използват всички инструменти и лостове.