Инвестиционната програма на Монтана се запазва, въпреки спада на приходи

Сподели: 

Спадът в изпълнението на местните приходи на Община Монтана за първото полугодие е между 10 и 15 на сто за различните данъци и такси. Има покачване само в приходите от такса смет, заради увеличението на ставката и заради това, че много от средните и големи фирми са реагирали отговорно и са превели дължимите суми, съобщи кметът Златко Живков.
Той уточни, че за първите 6 месеца са събрани 6,2 милиона лева от местни приходи при планирани 9 милиона лева.
„Изолацията, затварянето в тези месеци особено през март, април и май, повлияха негативно на всички икономически процеси. Най-тежките удари за местните приходи като данъци и такси този път са върху данъка от сделки", заяви Живков.
Постъпленията от данъка върху моторни превозни средства също са по-малко.
„Проблемите с данък сгради са некоректно попълнени декларации от собствениците. Поради тази причина в момента се опитваме да стигнем до достоверната  информация", уточни кметът на Монтана.
Той прикани отново хората и фирми, които не са се издължили, да направят това, защото сега общината има необходимост от приходи повече от всеки друг път. Традиционно през юли, август и септември държавната субсидия е по-ниска. Тя трябва да бъде компенсирана с местни приходи.
„Догонваме все още 2019 година", заяви Живков. Той припомни, че рамката на бюджета през 2020 година е със 7 милиона по-висока от тази за 2019 година.
„Имаме изключително амбициозна инвестиционна програма за града и 23 те села. С подкрепата на нашите съграждани се надявам тя да се случи", допълни още кметът на Монтана.