Инж. Любомир Низамов, директор на „Дунав мост Видин – Калафат“ АД: Чистата печалба на Дружеството за 2019 г. е около 36 милиона лева

Сподели: 
На официалното откриване на Дунав мост 2, 14 юни 2013 г.

НИЕ“: Инж. Низамов, на 14 юни станаха седем години от откриването на Дунав мост 2. Каква е равносметката?

Инж. Любомир Низамов: На 9 юни бе проведено редовно общо събрание на акционерите на „Дунав мост Видин – Калафат“ АД и бе разпределен дивидентът между акционерите. Дивидентът се разпределя в съотношение 76% за България и 24% за Румъния. Чистата печалба, тоест след облагането с данъци, за миналата години е около 36 милиона лева, и тя е разделена между двете държави.

На база на досегашните резултати, за около 20 години инвестицията за изграждане на моста ще се изплати. Горе долу това съответства и на направените предварителни разчети.

През всичките тези години голямата част от ремонтите на моста са били за сметка на фирмата-строител FCC. Всички инспекции, които са провеждани на съоръжението – от страна на застрахователи, от проектанта, от всички институции – са приключвали с даване на добра оценка за поддръжката на съоръжението. В първите няколко години са допустими едни деформации на моста, свързани със слягането – всяка година правим геодезически замервания на тези параметри, всичко е в границите на нормалното. Всяка година се прави и технически одит на моста от българо-румънска комисия, при което се преглеждат всички детайли по поддръжката и експлоатацията на моста през предходната година – досега няма сериозни забележки. Септември тази година отново ще бъде направен такъв одит. Продължаваме да изпълняваме предписанията, които имаме от строителя за периодични проверки на отделните елементи на мостовото съоръжение и прилежащата инфраструктура.

НИЕ“: Какви са данните по отношение на трафика?

Инж. Любомир Низамов: През тези седем години трафикът през Дунав мост 2 непрекъснато се е увеличавал, макар и с различни темпове на нарастване. В края на миналата година отново темпът на нарастване беше много висок – около 10%, за съжаление тази година се срина надолу и в момента вървим малко под нивата от миналата година. Между 700 и 1000 ТИР-а влизат в България през граничния пункт среднодневно и горе долу толкова излизат. Трафикът на леките автомобили обаче разбираемо е минимален.

Сега, с трудностите, които ще се създадат при строителството на участъка от скоростния път между Мездра и Ботевград, най-вероятно голяма част от превозвачите ще предпочетат други маршрути, при положение че трафикът, който беше по Е79, ще преминава през „Петрохан“ и през Искърското дефиле. Така че тази година като цяло не очакваме увеличение на трафика, по-скоро очакваме стагнация.

Опитваме се да въвеждаме различни модерни технологии. Последно поръчахме радар знаци, които да показват на шофьорите скоростта, с която минават по моста – най-малкото да им прави впечатление, че превишават скоростта. Допустимата максимална скорост за преминаване на моста е 60 км, а някои шофьори я превишават с 30-40 км. Всъщност основният проблем е поведението на част от шофьорите, които не спазват правилата за движение – в тази връзка си сътрудничим с органите за пътен контрол в България и Румъния, тъй като това е в техните правомощия.

НИЕ“: В предишните години годишнината от откриването на Дунав мост 2 беше отбелязвана с различни събития и инициативи.

Инж. Любомир Низамов: За съжаление, засега няма как да планираме и осъществим такива инициативи. Но не сме се отказали напълно – при подходящи условия през годината ще се опитаме да отбележим годишнината подобаващо.

НИЕ“: Когато се строеше мостът, очакванията бяха, че на терените в близост ще започнат да се изграждат паркинги, бензиностанции, хотели и т.н.

Инж. Любомир Низамов: Има инвестиционен интерес. Издали сме четири разрешения за такива обекти – но от уреждането на разрешителни до реализирането на инвестицията пътят е много дълъг.

Вече е изградена една бензиностанция и един паркинг. До няколко дни се очаква окончателно да бъде въведена в експлоатация и прилежаща инфраструктура – хотел.

Има инвеститорски интерес и за поставяне на рекламни съоръжения.

НИЕ“: Как стоят нещата с железопътния трафик през Дунав мост 2?

Инж. Любомир Низамов: Има интерес за превоз на товари, но точно когато започна да се заражда такъв интерес, настъпи пандемията от COVID-19 и в момента железопътен транспорт по моста няма.

НИЕ“: Как ще коментирате пакета „Мобилност“ – във връзка с него беше публикуван анализ, според който ако влезе в сила изискването за задължително връщане на превозните средства в страната на регистрация на всеки осем седмици, около 46% от курсовете обратно до България ще се правят без товар. А освен всичко останало, това ще доведе и до натоварване на граничните контролно-пропускателни пунктове, като ръстът на трафика, който се прогнозира за Дунав мост 2 е стряскащ – над 200%.

Инж. Любомир Низамов: Що се отнася до пакета „Мобилност“, не сме правили анализи как би се отразило приемането му на трафика, който преминава през Дунав мост 2.

Искам да отбележа обаче, че гранично пропускателният пункт е предвиден и проектиран само за осъществяване на граничен контрол от страна на Министерство на вътрешните работи и за събиране на таксите за преминаване на моста. В момента обаче контрол, съгласно правомощията и задълженията си, осъществяват Министерство на финансите чрез Агенция „Митници“; Министерство на земеделието чрез своите служби за ветеринарен контрол; Министерство на здравеопазването, чрез службите за здравен контрол; Министерство на регионалното развитие и благоустройството чрез Пътната агенция. За тези институции не е било предвидено да извършват проверки на пункта. Като се прибави и пандемията, всичко това значително забавя обработката на преминаващите ТИР-ове и други превозни средства. Така че най-вероятно трябва по някакъв начин да се облекчат всички тези проверки, които се извършват, за да може на граничния пункт да се извършват само дейностите, за които е предвиден.

Сега, когато има затруднения или забавяния при преминаването на пункта, питат нас, макар че реално само заплащане на таксите за преминаване е в правомощията на Дружеството, и ние нямаме никакво отношение към останалите институции, които осъществяват проверки на преминаващите превозни средства. Но тъй като поддържаме и Фейсбук страница, имаме и мобилно приложение – тоест, достъпни сме за хората, питат нас. И ние се опитваме да съдействаме доколкото можем.

Мисля, че на контролно-пропускателния пункт при Видин са създадени най-добрите условия. В подходите на моста са поставени тоалетни. По цялото протежение са поставени кошчета за отпадъци – миналата година сме генерирали около 28 тона боклук. Опитваме се да поддържаме инфраструктурата в състояние, подобаващо за място, където чужденците добиват първите си впечатления за България.

Разговора води МАРИЯ Савова