Интелигентна система за управление на уличното осветление ще изгражда Община Мездра

Предвидено е цялостно обновяване на уличното осветление в гр. Мездра и в четири съставни села на общината
Сподели: 

В град Мездра и четири населени места в общината – Дърманци, Игнатица, Моравица и Руска Бела, ще бъде цялостно обновено уличното осветление с финансиране по Националния план за въстановяване и устойчивост. Общият бюджет на проект „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура – системи за външно изкуствено осветление на община Мездра“ е 481 836.07 лв., съобщиха от общинската администрация. С изпълнението на предвидените дейности ще се подобрят условията за живот на около 12 700-те жители на тези пет населени места.
461 976.07 лв. от предоставените средства са предназначени за реконструкция и модернизация на системите за външно изкуствено осветление в 5-те населени места. В това число: 346 761,32 лв. за гр. Мездра, 21 093,18 лв. за с. Дърманци, 35 876,39 лв. за с. Игнатица, 30 207,59 лв. за с. Моравица и 28 037,59 лв. за с. Руска Бела. Мерките за енергийна ефективност, които ще бъдат внедрени, включват подмяна на старите и амортизирани осветители с 1 336 бр. LED светодиодни осветители за улично осветление и 449 бр. LED светодиодни осветители за парково осветление, както и изграждане на интелигентна система за управление на осветлението чрез доставка и монтаж на средства за измерване и контрол на потреблението на електрическа енергия.
Основната цел на проекта е да се повиши енергийната ефективност чрез технологично обновление и модернизиране на системите за външно изкуствено осветление. Също така очакванията са да се постигне намаляване на годишното потребление на електрическа енергия и на разходите, както и намаляване на емисиите от парникови газове. Подобряването на осветлението ще допринесе и за намаляване на уличната престъпност и на пътнотранспортните произшествия.
Крайният срок за изпълнение на проекта е 18 февруари 2025 г. В момента Община Мездра подготвя документите за обявяване на обществена поръчка за определяне на изпълнител на рехабилитацията и модернизацията на системите за външно изкуствено осветление в 5-те населени места, уточняват от местната администрация.