Информационна среща за възможностите за европейско финансиране за саниране на жилищни сгради

Събитието се организира от Община Видин ще се проведе на 11 юли
Сподели: 

Експерти от Община Видин ще дават разяснения относно възможностите за получаване на европейско финансиране за саниране на жилищни сгради. Събитието ще се проведе на 11.07.2022 г. (понеделник), от 17:30 ч., в залата на Общински съвет – Видин. Тъй като през тази година се предвижда да рестартира санирането на многофамилни жилищни сгради и въвеждането на мерки за възобновяеми източници по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ), идеята е гражданите да се информират навреме за подробностите, свързани с кандидатстването. По време на срещата на експертно ниво ще бъдат дадени отговори на въпросите:
• Кой ще може да се възползва от европейски средства за обновяване за енергийна ефективност на жилищни сгради?
• Какви са изискванията за кандидатстване за инсталиране на фотоволтаични системи и поставяне на соларни панели за гореща битова вода от домакинствата?
• Как и по-какъв начин ще се случва самото кандидатстване по предстоящите схеми/проекти, финансиращи мерки за енергийна ефективност?
На събитието експертите ще представят информация за Проект 9а ,,Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд”, както и информация за възможностите за финансиране на единични мерки за енергия от възобновяеми източници в жилищни сгради по Проект 10 ,,Програма за финансиране на единични мерки за енергия от възобновяеми източници (ЕВИ) в еднофамилни сгради и многофамилни сгради” от НПВУ.
По Националния план ще бъдат осигурени средства за енергийно обновяване на жилищния сграден фонд, където ще са допустими многофамилни жилищни сгради в режим на етажна собственост.