Какво трябва да се знае за регистрацията на лични стопанства?

Сподели: 
Заместник-кметът Борислава Борисова призова кметовете и кметските наместници от община Видин да поемат своята отговорност и да проявят активност, за да се запознаят заинтересованите жители с информацията. „Убедена съм, че всички заедно ще се справим с поставения въпрос и се надявам на положителни резултати скоро“, каза Борисова
Областният управител Момчил Станков апелира за по-голяма ангажираност на кметовете на населени места и информираност на стопаните за важността на регистрацията на животни

Изключително малко са подадените до момента заявления за регистрация на лични стопанства на територията на община Видин. Това беше причината на 22 юни в Конферентния център на Областна администрация да бъде организира информационна среща, на която участваха кметовете и кметските наместници на населените места в община Видин, както и заместник-кметът на общината Борислава Борисова. Във форума, проведен със съдействието на областния управител на Видин Момчил Станков, взеха участие д-р Адриян Данков, директор на Областната дирекция по безопасност на храните и д-р Валери Велков, завеждащ отдел „Здравеопазване на животните“ в ОДБХ.

Към 22 юни сутринта подадените заявления за регистрация на стопанства за отглеждане на животни за лични нужди на територията на община Видин са само 19, показват данните на Областната дирекция по безопасност на храните. „Проведохме една такава среща в началото на март месец, на която бяхме разяснили промените в закона и реда за регистрация на животновъдните обекти „заден двор“. Но, уви, вече три месеца статистиката е просто плачевна – доста малко заявления има подадени“, заяви в началото на информационната среща д-р Данков. Той подчерта, че с промени в Закона за ветеринарно-медицинската дейност е задължително да се извърши подобна регистрация, която е безплатна.

За област Видин до момента има подадени едва общо около 800 заявления за регистрация на лични стопанства,

посочи д-р Валери Велков, завеждащ отдел „Здравеопазване на животните“ в ОДБХ. Той коментира, че това означава, че в момента за лични нужди се отглеждат голям брой животни, за които ветеринарните власти нямат никаква информация кой ги гледа, как ги гледа, откъде са купени и т.н.

Д-р Валери Велков припомни, че след разразилата се миналата година в България епидемия от Африканска чума по свинете, която засегна и Видин, бяха приети законодателни промени, като подробно са разписани отговорностите на различните институции. „Промени се Наредба 44, промени се законът и там вмениха доста задължения на кметовете като административна власт“, отбеляза д-р Велков. Той подчерта, че целта е да се събере необходимата информация, на база на която в бъдеще при подобни епидемии да могат да се вземат най-правилните решения.

За нерегистрирани животни няма да се изплащат обезщетения

За регистрация на лични стопанства е необходимо да се подаде заявление по образец до съответния кмет или кметски наместник, който в десетдневен срок трябва да уведоми за това съответната областна дирекция по безопасност на храните. Макар конкретният повод за законодателните промени да е Африканската чума по свинете, на регистрация подлежат всички обекти – включително лични стопанства, в които се отглеждат животни и птици.

Д-р Велков допълни, че след като в Областната дирекция по безопасност на храните постъпи такова заявление, комисия прави проверка на личното стопанство, в което се отглеждат или ще се отглеждат животни, като на огледа присъства и кметът/кметският наместник или упълномощен от него човек. Срокът за регистрация на личните стопанства е до 17 юли, но е възможно заради извънредното положение, което беше въведено във връзка с епидемията от коронавирус, той да бъде удължен.

В годините назад, когато заради епидемии се налагаше унищожаване на домашни птици или животни, обезщетения се изплащаха и на нерегистрирани обекти – с приетото ново законодателство за животни и птици, отглеждани в нерегистрирани стопанства не само че няма да се плащат обезщетения, но и собствениците им подлежат на санкции, предупреди д-р Велков.

„Преди години ветеринарните лекари искаха да отпадне районирането – отпаднаха ветеринарните участъци. Ветеринарните лекари поемаха всички по-големи ферми, от където могат да си изкарат с едно отиване повече пари, и задният двор го неглижираха. С промяната в закона ние сега сключихме анекси, с които ветеринарните лекари си разпределиха селата“, обясни д-р Велков. Той допълни, че така за дадено село отговаря определен ветеринарен лекар и когато се направи регистрация на лично стопанство в това село, ветеринарният бива уведомяван, така че да сключи договор със собственика и да изпълнява мероприятията по държавната програма за предпазване от заболявания. Основно усилията са насочени към предотвратяване на заболявания при животните, които могат да бъдат предадени и на хората, подчерта д-р Велков, като припомни, че миналата година имаше случаи на хора в Тополовец и Дъбравка, заразени с ку-треска.

Колко животни могат да се отглеждат в едно лично стопанство

С новото законодателство се ограничава броят на животните, които могат да се отглеждат в едно лично стопанство (за собствена консумация, а не за продажба). Така допустимо е отглеждането на до три прасета за угояване – тоест, без свине-майки и некастрирани нерези; до две едри преживни животни с приплодите им до дванадесетмесечна възраст; до десет броя дребни преживни с приплодите им до деветмесечна възраст; до десет броя възрастни зайци, но не повече от 100 с приплодите; 50 възрастни птици и до 100 броя бройлери и други подрастващи птици.

„Това е, което е преценено, че е достатъчно за едно лично стопанство. Всичко останало над тези бройки минава под формата на фамилни ферми – фамилните ферми имат определени други изисквания, разписани в Наредба 44“, обясни д-р Велков.

Той припомни, че миналата година над 1000 стопани във Видин са получили по 300 лв. за това, че доброволно заклаха прасетата си. „Тези, които подписаха декларации и взеха парите, не трябва да отглеждат прасета до 1 септември. Ние сега пак извършваме проверки – там, където има населване на прасета, пускаме актове“, отбеляза д-р Велков.

Безплатна регистрация на лични стопанства, но не съвсем…

Оказва се, че макар самата регистрация на лично стопанство да е безплатна, процедурата все пак е възможно да вкара стопаните, които искат да са изрядни, в разход. Причината е, че за да бъде регистриран обект, в който да се отглеждат животни за лични нужди, трябва да бъде взета проба от животните, ако не е ясен произходът им.

„Взима се една проба – независимо дали са две, или три свинете, тя се изследва в акредитирана лаборатория в София и струва 48 лв. Тук става въпрос, когато се намери животно без идентификация – ако собственикът си е закупил животните от фамилна ферма, по редовен начин, с ушна марка и с изяснен произход, тогава не се взима проба. За едри преживни се взима проба за бруцелоза, която се изследва в лабораторията във Враца и струва 6 лв., като се взимат проби от всичките животни; допълнително се прави изследване за туберкулоза, което се извършва от лицензиран ветеринарен лекар и струва 10 лв. За дребни преживни животни – кози и овце, от тях се взима само кръвна проба за изследване за бруцелоза, която е 6 лв. и се взима от всяко едно животно. Ако резултатът е отрицателен, се пристъпва към регистрацията на обекта, маркирането, идентифицирането на животните“, обясни директорът на ОДБХ – Видин д-р Данков.

НИЕ