Как да узаконим газовите уредби в автомобилите

От Сектор „Пътна полиция“ – Видин хвърлиха светлина по темата
Сподели: 
Главен инспектор Владимир Герасимов, началник на Сектор „Пътна полиция“ към Областна дирекция на МВР – Видин

Как трябва да действат собствениците на автомобили с газова уредба и има ли място за притеснение – отговор на тези въпроси даде главен инспектор Владимир Герасимов, началник на Сектор „Пътна полиция“ към Областна дирекция на МВР – Видин, на брифинг специално по темата. Главен инспектор Герасимов коментира, че след повишаване на общественото внимание по темата е голям броят на заявените промени на свидетелства за регистрация – няколкократно над това, което е в нормален работен режим на Сектор „Пътна полиция“ във Видин.
Той обясни, че през 2014 година е приета наредба, определяща нормативната рамка за узаконяване на измененията в конструкцията на употребяваните автомобили, като редът по удостоверяване и доказване на монтирането на газови уредби е по-различен от този за други изменения в конструкцията. Главен инспектор Герасимов посочи, че при монтирането на газовата уредба се издава протокол, декларация, сертификат или друг документ за съответствие с изискванията; съгласно определения в Наредбата ред, собственикът на автомобила трябва да се яви в лицензиран пункт, където се извършва проверка на монтираната газова уредба и ако всичко е наред, се издава удостоверение за първоначална проверка. Герасимов подчерта, че в наредбата, отнасяща се до регистрирането на автомобилите – Наредба 1-45, има изискване всяка една промяна в данните на автомобила да се впише в талона – това се отнася и за монтирането на газова уредба. За да може да бъде направено това вписване, е необходимо собственикът да представи в съответния Сектор „Пътна полиция“ удостоверението за първоначална проверка на газовата уредба.
Началникът на „Пътна полиция“ обясни, че тъй като когато през 2014 година се въвеждат промените настава суматоха, се прави промяна в Наредба 1-45. Така всъщност се дава своеобразен гратисен период. Собственикът на автомобил се задължава при извършване на първата промяна в регистрацията, тоест при изваждане по някакъв повод на ново свидетелство за регистрация, в него да бъде вписано, че автомобилът е с монтирана газова уредба. Но срокът за вписване на това обстоятелство в талона е най-късно до 3 години след издаването на удостоверение за първоначална проверка на газова уредба.
„Искам да обърна внимание на аудиторията, че хората излишно са си насочили вниманието към това и са притеснени. За хората, които са придобили удостоверение за първоначална проверка, срокът от три години, за който казах, си важи, тоест ако днес собственик получи това удостоверение, той има три години срок да дойде в „Пътна полиция“ и да обяви монтираната газова уредба“, подчерта Владимир Герасимов, като призова хората да се възползват от този гратисен период, за да не се получават опашки и струпване на хора в Сектор „Пътна полиция“.
„През 2014 година се появиха случаи, в които автомобилите са с фабрични газови уредби – тоест така са произведени. И се даде възможност, когато е вписано в талона на автомобила преди 2014 година, че той има газова уредба, в друг вид удостоверение за техническа изправност лицензираният пункт да вписва данни за уредбата и за съда за съхранение на газа“, обясни главен инспектор Герасимов. „Де факто, ако сега при нас в „Пътна полиция“ дойде човек и иска без удостоверение за първоначална проверка да се възползва от положението, че от 2014 година досега не е успял да впише тази промяна в свидетелството за регистрация, и разполага с технически лист или друг документ, доказващ монтирането на уредбата преди 2014 година, ние сме длъжни да се убедим в заявеното, за да не злоупотреби някой с тази възможност“, посочи началникът на „Пътна полиция“ – Видин. Той допълни, че при автомобили от чужбина, които имат в свидетелството, с което са внесени в България, вписана газова уредба, българските служби приемат, че тази процедура е мината в държавата от Европейския съюз, от където колата е внесена.
Главен инспектор Герасимов обърна внимание, че предвидените от закона санкции са различни. При неспазване на процедурата за узаконяване на изменение в конструкцията на автомобила, в случая монтиране на газова уредба, се предвижда глоба в размер на 150 лв. Ако в талона е вписано, че автомобилът е с газова уредба или ако собственикът разполага с издадено удостоверение за първоначална проверка и е в споменатия 3-годишен период, санкции няма. Ако собственикът обаче разполага с удостоверение, но от издаването му са минали повече от 3 години, санкцията е 20 лв.
Началникът на Сектор „Пътна полиция“ коментира, че не бива да се фокусира вниманието само върху глобите. „Хората трябва да си спазват задълженията и превозното средство, което се управлява от тях, трябва да отговаря на законовите изисквания – това е в техен интерес“, подчерта главен инспектор Герасимов.
„Може някои да са отлагали във времето и сега са се разбързали заради медийните публикации, може някои да не са знаели, може някои да са забравили, може други да са купили колата постфактум – хипотезите и случаите, на които се натъкваме, са много. Не сме крайни в контрола си към гражданите – винаги се стараем да не ощетим никого и ако може по някакъв начин без санкция да се насочи човек да си спази задълженията“, категоричен беше началникът на Сектор „Пътна полиция“ – Видин.
НИЕ