Кметството в село Стубел вече е достъпно за хора с увреждания

Сподели: 

В Кметство Стубел са направени редица подобрения, чрез които сградата е приспособена за достъп и работа на хора с увреждания, съобщи кметът на община Монтана Златко Живков. Изградена е рампа пред входа на администрацията, адаптирано е санитарно помещение, има бюро с помощен плот, ергономичен стол, на който може да работи човек с трайно увреждане. Освен това за Кметството са закупени и поставени нови осветителни и отоплителни уреди, щори, преносим компютър, многофункционално устройство за печатане, канцеларски контейнер, метален офис шкаф и друго обзавеждане.
Ремонтните дейности и специализираното оборудване са закупени по проект за адаптиране на работната среда, финансиран по национална програма за заетост на Агенцията за хората с увреждания. Стойността на инвестицията е близо 15 500 лева без ДДС, като от тях съфинансирането от Община Монтана е 2 190 лева.