Кметът д-р Цветан Ценков: Недопустимо е да се създава конфронтация между местната и централната власт

Сподели: 

Тази категорична позиция видинският кмет заявява в декларация, която той представи днес на съвместна пресконференция с председателя на Общинския съвет Генади Велков. В документа се коментира създалата се атмосфера на напрежение между институциите във Видин, в резултат от действията на новия областен управител Любен Иванов. „През миналата седмица той върна решенията на Общинския съвет за актуализация на местните данъци и такси и на цените на услугите, както и одобрената план-сметка за чистота за 2022 г., с което на практика блокира работата на общинската администрация. Вследствие на тези действия не е възможно да стартира новата данъчна кампания, защото няма как да бъде начислен облогът за настоящата година. Това поражда значително неудобство за гражданите на Общината, които желаят още в първите дни на календарната година да заплатят задълженията си. И това е прецедент в национален мащаб“, се подчертава в декларацията.
В нея видинският кмет изразява мнение, че в основата на противопоставянето стоят икономически интереси. В следващите дни ще бъдат публикувани официални документи, показващи сумите, усвоени от фирми, извършвали охрана, почистване, озеленяване и други услуги, както и средствата, превеждани от Общината без договори на спортни клубове. Справката ще посочва както средствата, които са получавани в предишни мандати, така и изплащаните в настоящия мандат. „Надявам се гражданите сами да преценят кой се грижи по-добре за целесъобразното и ефикасно изразходване на платените от тях данъци“, отбелязва д-р Ценков в декларацията.
Той апелира към министър-председателя Кирил Петков и правителството да се намесят и да прекратят безсмислената конфронтация и заявява, че като кмет на Видин няма да толерира конфронтация между местната власт и правителството, чийто представител е областният управител. „Няма да толерирам опитите за извличане на политически и икономически дивиденти за сметка на Общината и нейните жители. Подобно противопоставяне не води до положителни резултати. Бъдещето и просперитетът на Видин и региона са възможни само с общите усилия на всички – местната власт, централната власт, народните представителите, гражданското общество“, се казва още в декларацията.
Председателят на Общинския съвет Генади Велков отбеляза, че никога не е подходящ момент за актуализация на данъците и таксите, затова и предложението за промяна на размера на данъците е стояло на бюрото му повече от година, докато внасянето му не е станало неизбежно.
Велков заяви, че не може да приеме опитите на областния управител да внуши, че връщането на решенията е единствено защото не са юридически издържани. Той посочи в тази връзка, че видинският Административен съд оставя без разглеждане жалбата на областния управител на област Видин против разпореждане за допускане на предварително изпълнение на решението, с което е приета план-сметката. Генади Велков посочи, че областният управител е върнал и решението, с което в края на миналата година беше приета актуализация на общинския бюджет за 2021 година. И направи сравнение с приемането на еднотипно предложение в края на 2018 година за актуализация на бюджета, внесено по същия начин и със същите мотиви, когато Любен Иванов като общински съветник гласува „за“. „Известно време се чудих каква е причината и какво се е променило за две години. Причината се оказа много тривиална – пари. За четири години фирма на близки на новия областен управител, през миналия мандат е получила 534 942,78 лв. за охрана, а през 2020–2021 г. - 49 913,98 лв., от които 40 000 лв. са плащане от предишния мандат“, коментира Генади Велков.
В отговор на журналистически въпрос той обясни, че в резултат на действията на областния управител се влиза в съдебна процедура, която може да продължи и месеци. И според него с това се цели да се блокира работата на администрацията.
Д-р Цветан Ценков заяви, че никога няма да се поддаде на какъвто и да е натиск. „Свидетели сте, че за последните две години моите и на колегите ми усилия доведоха до видима промяна в града. Не случайно и декларацията така завършва, такива са и разговорите ми с народните представители – да работим ръка за ръка и да изведем Видин от позорната класация на най-бедния и демографски сринат край“, подчерта кметът.
Пресцентър Община Видин