Кметът д-р Цветан Ценков приветства предложението Видин да получи статут стара столица на България

Сподели: 

Кметът д-р Цветан Ценков приветства предложението Видин да получи статут на стара столица, съобщиха от пресцентъра на Общината. От там посочиха, че д-р Цветан Ценков нееднократно е поставял въпроса за това, че нашият град има пълното право да бъде обявен за една от старите столици. Темата е коментирана и на организираната от него на 10 януари тази година среща с видинските депутати Петър Миланов, Филип Попов и Иво Атанасов, който е и един от вносителите на входения на 26 януари в Народното събрание законопроект за старите столици.
Според видинския кмет с осъществяването на тази законодателна инициатива Видин ще има реален шанс да заеме полагащото му се място като град с богата история и култура и да се превърне в притегателна туристическа дестинация. Много важно е и това, че в законопроекта са определени териториите на селищата стари столици, където град Видин е посочен със средновековната крепост „Баба Вида“ и груповата археологическа недвижима културна ценност „Бонония“. По този начин ще се даде възможност държавата да предоставя целеви средства всяка година по бюджета на Министерството на културата за проучвания, планове и проекти за консервация и реставрация на недвижими културни ценности и за маркетингови дейности по туристически продукт „Стари столици на България“.
От началото на своя мандат кметът на Община Видин лобира за това Видин да получи статут на стара столица на България, отбелязват от пресцентъра на институцията. В писмо до министъра на културата Атанас Атанасов, изпратено на 7.01.2022 г., д-р Цветан Ценков отбелязва: „Като последна средновековна столица на България, нашият град заслужава да заеме полагащото му се място и да се превърне в исторически, културен и туристически център на Северозапада. Видин е един от силните духовни центрове на страната ни и порта на България към Европа. Възможностите за неговото развитие трябва да са сериозен ангажимент на държавата, защото само с решаващата подкрепа от нейна страна бихме могли да осъществим намерението за възраждането на нашия град и превръщането му в привлекателна дестинация с уникални и съхранени културно-исторически паметници“.
В продължение на усилията за развитие на туристическия потенциал на Видин, днес (28 януари) д-р Ценков ще проведе работна среща с екипа, разработващ проект за нова модерна визия на Крайдунавския парк, където се намират най-големите забележителности на нашия град. Тя предвижда създаване на места за културни прояви, изграждане на нови съоръжения за спорт и велоалеи, LED осветление и видеонаблюдение. По този начин паркът, който е паметник на парковото изкуство ще стане още по-привлекателен за жителите и гостите на Видин.