Кметът д-р Ценков: Работи се по големи проекти, които тотално ще променят Видин през 2020 година

Сподели: 

Работи се по големи проекти, които тотално ще променят Видин през 2020 година, заяви кметът на общината д-р Цветан Ценков пред общинските съветници на проведеното днес (30 декември“ последно за 2019 година заседание на Общински съвет – Видин (ОбС). Градоначалникът обясни, че визира както кандидатстването с проект за ремонт на Младежкия дом, така и четвъртия етап на реконструкцията на централната пешеходна зона във Видин, както и други проекти.
Част от предложенията, включени в дневния ред на заседанието на ОбС – Видин бяха свързани именно с даване на одобрение за кандидатстване с проекти със социална и инфраструктурна насоченост, включени в Инвестиционната програма на Община Видин и в Интегрирани план за градско възстановяване и развитие, които ще се реализират със средства от Оперативна програма „Региони в растеж“. Припомняме, че по тази Оперативна програма общата безвъзмездна финансова помощ, която Община Видин би могла да усвои през настоящия програмен период е в размер на над 38 милиона лева.
Във връзка с проектно намерение за изграждане на социални жилища общинските съветници разгледаха предложение за разделяне на поземлен имот-общинска собственост, намиращ се в к-с „Христо Ботев“. В част от този имот, в който е разположена сграда на бивша детска ясла, с решение на Общинския съвет е учредено право на строеж в полза на Министерство на здравеопазването за изграждане на център за специализирана здравно-социална грижа за деца с увреждания, а идеята на Общината е, след разделянето на имота, в останалата му част да бъдат изградени социални жилища. В следващата точка в дневния ред на общинските съветници беше предложено да дадат съгласие за самото кандидатстване с проекта за социални жилища, крайният срок за което е 31 декември 2019 г.
Ще бъде ли разрушена бившата детска ясла, попита общинският съветник от БСП Людмил Димитров, като изрази мнение, че сградата, макар и в момента в лошо състояние, би могла да се ремонтира и да се използва за различни цели. Сградата няма да бъде съборена, увери заместник-кметът по европейски политики и инвестиции Десислава Тодорова.
Тя припомни, че на 22.06.2016 година Община Видин е подписала споразумение за изпълнението на Инвестиционната програма във връзка с Интегрирания план за градско възстановяване и развитие. „Кандидатстването и реализирането на проектите по плана е дълъг и сложен процес, който изисква изключително много документи и съгласувания с министерства и други органи. Искам да отбележа, че Община Видин е длъжна да кандидатства за изграждане на социална инфраструктура. Ако до 2019 година не кандидатства с проект за социална инфраструктура, може да загуби 5% от цялата стойност на безвъзмездната финансова помощ – това са 38-те милиона лева от „Региони в растеж“, обясни Тодорова. Тя допълни, че Община Видин е изпратила за одобрение две предложения – едното е за изграждане на социални жилища, другото е за изграждане на център за временно настаняване, като Министерството на труда и социалната политика е дало писмо за подкрепа единствено за изграждане на социалните жилища.
„Ние сега имаме следните възможности – или да не кандидатстваме и да загубим не само парите, предвидени за социалните жилища, но и да загубим 5%, а се говори в Министерството за финансови корекции на цялата Инвестиционна програма, тоест 38 милиона лева, ако нямаме до 2019 година проект в социалната инфраструктура. Сградата няма да бъде срутена до основи, а ще бъде възстановена и изградена“, обясни Десислава Тодорова. Тя подчерта, че друг подходящ за целта общински имот няма, тъй като изискването на програмата е инвестицията да бъде осъществена в централната зона за въздействие, а това е единственият имот, отговарящ на това изискване, за който има някаква готовност.
В крайна сметка и двете предложения – за разделяне на имота и за кандидатстване с проект за социални жилища – бяха приети. Прието беше и следващото предложение, свързано отново с кандидатстване с проект, включен в Инвестиционната програма на Община Видин – а именно, „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради на територията на град Видин“.
Последното решение, което общинските съветници взеха през 2019 година беше за кандидатстване с проектно предложение „Основна реконструкция на централна пешеходна зона – IV етап“. То е включено в списъка с резервни проекти в Инвестиционната програма на Община Видин. Срокът за изпълнение ще е 24 месеца, а финансирането ще е до 2 250 000 лв., като собственото финансово участие на Община Видин ще е 10%. Крайният срок за кандидатстване отново е 31 декември 2019 година.

НИЕ