Кметът и областният управител кръстосаха шпаги за минералните извори в община Видин

Сподели: 

Темата за минералните извори на територията на община Видин стана повод видинският кмет и областният управител да влязат в задочен спор. Първият удар в схватката дойде от областния управител Любен Иванов. От пресцентъра на Областната управа разпространиха прессъобщение, че в Министерството на околната среда и водите няма постъпили проекти за разработване находищата на минерална вода „Градец“, „Сланотрън“ и „Видин“, позовавайки се на получена от губернатора информация от министерството. „По повод множество запитвания по време на приемното му време областният управител Любен Иванов изиска и получи информация от Министерството на околната среда и водите, която гласи, че в институцията няма постъпили проекти за разработване находищата на минерална вода – публична общинска собственост, разположени на територията на община Видин – „Градец“, „Сланотрън“, „Видин“, се посочва в съобщението от пресслужбата на Областната администрация до медиите.
От там цитират и отговора на зам.-министъра на околната среда и водите Мария Ачкова, в който се припомня, че във връзка с издаване на заповед за утвърждаване на ресурси на находища на минерална вода от министъра на околната среда и водите, кметът на община Видин през 2018 г. и 2019 г. е внесъл в МОСВ хидрогеоложки доклади за находища на минерална вода – публична общинска собственост: „Градец“, „Сланотрън“, „Видин“. „Въз основа на хидрогеоложките доклади, министърът на околната среда и водите е издал през 2019 г. първоначални заповеди за утвърждаване на експлоатационните ресурси, но проекти не са постъпвали в Министерството на околната среда и водите“, посочват от МОСВ.
Няколко часа по-късно дойде и отговорът на Община Видин. Позицията на общинската администрация е, че проектите за сондажи на минералните води на територията на община Видин са в компетенциите на общинската администрация, а не на Министерството на околната среда и водите. „Има изготвени проекти за изграждане на проучвателно-експлоатационни кладенци за добив на термоминерална сяроводородна вода в находищата „Видин“, „Сланотрън“ и „Градец“, намиращи се в имоти публична общинска собственост и те са в нейните компетенции, а не на Министерството на околната среда и водите. Проведени са необходимите екологични процедури, съобразно законодателството“, заявяват от администрацията на кмета д-р Цветан Ценков.
И допълват, че Община Видин е в непрекъснат диалог с Националната камара на минералните води в Република България, както и с народните представители от Видински регион. „Очакваме с тяхна помощ да кандидатстваме за финансиране на проектите за изграждане на сондажи чрез Европейския алианс за малък бизнес (ESBA)“, се посочва в позицията на Община Видин.
Припомняме, че на проведеното дни заседание на Общинския съвет в отговор на въпрос на общински съветник кметът на Видин съобщи, че проектите за сондажите за минералната вода в град Видин и в землищата на селата Сланотрън и Градец вече са завършени. Той допълни, че по отношение на минералната вода в Градец има забавяне в процедурата, тъй като трябва да се промени предназначението на земята – тя в момента е категоризирана като пасище. И изрази надежда, че поне за изворите във Видин и Сланотрън до есента на тази година ще бъде осигурено необходимото финансиране за направа на сондажите.