Кметът на Видин издаде заповед за предприемане на превантивни мерки срещу коронавируса

Сподели: 

Считано от днес, 9.03.2020 г., Община Видин предприема конкретни действия за недопускане разпространението на COVID-19. Те касаят училища, детски заведения, организиране на масови мероприятия. Със заповедта е разпоредено детска ясла „Слънчев кът“ в град Видин и детските градини на територията на общината да останат отворени, като бъдат предприети противоепидемични мерки. Ще се извършва строг сутрешен филтър и задължително изискване за медицински преглед на входа от медицинските специалисти, като не се допускат деца със съмнение за заболяване. Ще се прави четирикратна дезинфекция и редовно проветряване на помещенията. Директорите на детски заведения са длъжни да осигурят предпазни средства – ръкавици, дезинфектанти и др. за персонала. Ограничава се достъпът на външни лица. По преценка на родителите децата може да не посещават детските заведения в определения превантивен ограничителен период.
Със заповедта се преустановяват посещенията на културни мероприятия (в т. ч. кина, театри, концертни зали, фитнес зали, тържества, чествания и др.), в които се събират много хора на закрито, а също и организирането на масови културни, туристически и други мероприятия на открито - концерти, фестивали, изложения и др. Провеждането на спортни мероприятия ще се извършва без публика.
Забранява се провеждането на извънкласни дейности, олимпиади, учебни практики, състезания, турнири, ученически игри и др., в които участват деца и ученици.
В сградата на Общинска администрация - Видин и в сградите на всички общински предприятия ще се извършва четирикратна дезинфекция и редовно проветряване на кабинетите и помещенията.
Ограничава се достъпът на външни лица до всички социални услуги на територията на общината.
Копие от заповедта е изпратено на началника на Регионалното управление на образованието и на директора на Регионалната здравна инспекция във Видин, както и на всички заинтересовани институции.
Документът е публикуван на интернет страницата на Община Видин (http://vidin.bg/wps/portal/vidin/administration/administration-documents...). Той се издава на базата на заповед на министъра на здравеопазването от 8.03.2020 г. и във връзка с регистрирани случаи на COVID-19 на територията на Габрово и Плевен, и препоръка на Националния оперативен щаб.
Общинска пресслужба