Кметът на Видин подписа споразумение за сътрудничество с Камарата на строителите в България

Сподели: 

Община Видин сключи споразумение за сътрудничество с Камарата на строителите в България. Подписите си под документа поставиха кметът на община Видин д-р Цветан Ценков, изпълнителният директор на Камарата на строителите в България Валентин Николов и председателят на Областното представителство на Камарата във Видин Орлин Бишков.  
Събитието се състоя на 24 февруари в заседателната зала на Общината. На него присъстваха още заместник-кметът по устройство на територията и развитие на инфраструктурата Светослав Скорчев, заместник-кметът по европейски политики и инвестиции Десислава Тодорова, главният архитект Десислава Евгениева и членове на Камарата във Видин.
Кметът Цветан Ценков изказа задоволството си от подписаното споразумение, като изрази надежда, че то ще бъде градивно и ползотворно.
С този документ страните обединяват усилията си в цялостния процес по градоустройствено и общоустройствено планиране, подготовка и строителство на обществено значими и инфраструктурни обекти на територията на Община Видин.
В споразумението е предвидено участие на експертно ниво в работни групи, комисии и съвети по устройственото планиране, инвестиционното проектиране и разрешаването на строителството на обществено значими и инфраструктурни обекти; определяне на техническите спецификации, методики за оценки и характеристики при изпълнението на строежите; контрол върху качеството на заложените технически параметри; осъществяване на консултативни функции на територията на Общината.
Камарата на строителите в България чрез Областното представителство във Видин се ангажира при необходимост да участва със съвместни и/или самостоятелни екипи за наблюдение и консултиране в хода на строително-инвестиционния процес; да съдейства за осъществяване на посредничество с други професионални организации за постигане на максимално качествени резултати и др.