Кметът на Видин подписа 14 договора по проекти за общо близо 40 милиона лева

Сподели: 

Кметът на община Видин д-р Цветан Ценков е подписал 14 договора за проекти, които са обща стойност близо 40 милиона лева – национално финансиране. Това стана възможно след като в Закона за държавния бюджет за 2024 г. българското правителство прие  Инвестиционна програма за общински проекти за финансиране на проекти, определени като приоритетни. През 2023 година община Видин представи в Министерство на регионалното развитие и благоустройство необходимите документи, доказващи документалната обезпеченост на проектите. Средствата ще се инвестират в проектиране, строителство, основен ремонт и реконструкция на обекти – публична общинска собственост. 

Осигурени са средства за цялостен ремонт на два от най-натоварените входове на Видин – откъм бившия завод „Видахим“ и с. Новоселци; за асфалтиране на пътя до с. Въртоп; за реконструкция на Крайдунавския парк; за довършване на последния етап на проекта за централната пешеходна зона в града; изработване на инвестиционни проекти за улици, пътища и междублокови пространства на територията на Община Видин, изготвяне на проекти: „Ремонт на Речна гара“, гр. Видин; Ремонт и преустройство на Дизелова централа“, гр. Видин; „Ремонт на Спортна зала „Фестивална“, гр. Видин; реконструкция на футболен терен, реконструкция на лекоатлетическа писта и реконструкция/изграждане на трибуни"; „Внедряване на мерки по енергийна ефективност по системата за външно изкуствено осветление в гр. Видин“; „Ремонт на централна градска част – ул. „Железничарска“, ул. „Княз Александър Батенберг“, в обхвата до ул. „Цар Симеон Велики“ и до ул. „Цар Александър II“, гр. Видин.