Кметът на Враца: „Ресурсите в образователната система нарастват“

Сподели: 

Кметът на община Враца Калин Каменов взе участие във форума „Общински мандат 2019 – 2023 - приоритети при взаимодействието с централната власт“, организиран от Националното сдружение на общините в Република България /НСОРБ/. Кметът на община Враца беше един от основните модератори на събитието в раздела „Социални и образователни политики – обща грижа на държавата и общините“, като в дискусията взеха участие също и министърът на образованието и науката Красимир Вълчев и новият министър на труда и социалната политика Деница Сачева.
Кметът на Враца Калин Каменов посочи, че ресурсите в образователната система значително нарастват през последните години и коментира, че опитът досега показва, че увеличението се насочва почти само за възнаграждения. „Нещо повече – колегите кметове от общини с малък брой деца са принудени да дофинансират заведенията, за да постигнат договорения на национално ниво ръст на заплатите“ - сподели кметът на Враца и подчерта, че общините отново поставят проблема с поддържането и осъвременяването на материалната база на училищата и детските градини, защото това е може би единственият стандарт, който няма ръст за 2020 г.
В деловата програма на форума освен представители на 205 общини от страната, взеха участие председателят на Народното събрание Цвета Караянчева, вицепремиерът Томислав Дончев и министрите на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова, на околната среда и водите – Нено Димов, Красимир Вълчев – министър на образованието и науката, Деница Сачева – министър на труда и социалната политика и Десислава Танева – министър на земеделието, храните и горите.
Събитието фокусира вниманието върху приоритетите на Народното събрание и правителството, мястото на местната власт в процесите на стратегическото управление и ще очертае визията за развитието на българските общини в започващия нов мандат на местната власт.
Встъпителният форум на кметовете на общини се открива на 11 декември – денят, в който преди 23 години е учредено Националното сдружение на общините в Република България.
Общинска пресслужба