Кметът на Кула: Очаквам държавата да помогне на пострадалите от бурята домакинства

Сподели: 

„НИЕ“: Г-н Владимиров, какви е обобщението за щетите от бурята, направени ли са огледи и каква помощ могат да получат домакинствата, които са пострадали?

Владимир Владимиров: Подписах заповедта за комисията, която тръгва да прави огледи на място на база подадените от хората заявления за нанесени щети. След като са готови докладите от огледите на място, ще се направи обща рекапитулация на нанесените щети – по актуални цени за строителни дейности и материали всичко ще бъде остойностено. И ще се направи обобщен доклад за необходимата сума за отстраняване на щетите. С този доклад ще изляза пред областния управител и междуведомствената комисия по бедствията и авариите, ако може да се отпусне финансова подкрепа, за да бъде помогнато на хората. Всяко едно домакинство фактически е пострадало от бурята – разбира, се някои в по-голяма степен, други в по-малка, но Община Кула не разполага с подобен финансов ресурс, за да помогне на всички граждани. 

Заявленията, които се подават от хората за претърпените щети, първия ден се приемаха в Общината, след това всички преминаха в Дирекция „Социално подпомагане“. Служители на дирекцията, съвместно с общински служители, както и самостоятелно общински служители ще минават на огледите. Предимствено искам да се опишат щетите, които са нанесени на огради, фасади, къщи, както и на инфраструктура – тоест там, където е необходимо извършване на строителни дейности. За случаите, свързани с повредено имущество, домакински уреди и подобни щети – те по-скоро ще преминат по линия на „Дирекция „Социално подпомагане“

„НИЕ“: Имате ли информация колко са заявленията?

Владимир Владимиров: Заявления постъпват постоянно. Поисках да ми бъде направена справка – в Кула има 1080 домакинства, което предполага, че има най-малко 1080 обитаеми жилища. А иначе по данни на статистиката, жилищните сгради на територията на общината са 5400. Предполагам че половината и дори повече от половината от тези жилища са в град Кула. Предвид мащаба на бурята може да си представите за какъв брой засегнати жилищни сгради можем да говорим. Само за първия ден след природната стихия бяха постъпили в Община Кула 70 заявления. Средно по 80-100 на ден заявления постъпват, което означава, че вероятно говорим за 400-500 заявления до тук (27 юли – бел. на ред.).

„НИЕ“: Очаквате ли да получите помощ от държавата за отстраняване на щетите?

Владимир Владимиров: Очаквам, разбира се. Но за да отправим искане за такава, трябва да имаме яснота каква приблизителна сума е необходимо да поискам от държавата, за да бъдат обезщетени доколкото е възможно пострадалите домакинства. 

Първоначално бяхме ангажирани с това да осигурим проходимостта на улиците и на пътищата, да се възстанови електричеството и водоснабдяването в домакинствата. Вече на втория-третия ден стана ясен мащабът на щетите, включително по земеделската продукция – където е минала бурята всички насаждения са пострадали на 100%. Да не говорим за земеделските производители, които имат ниви по пътя на бурята – има слънчогледови ниви, които са унищожени на 100%. Това също е сериозен удар, защото община Кула е земеделски район. 

„НИЕ“: Пострада и покривът в панаирния комплекс - ще бъдат ли отстранени щетите до началото на панаира?

Владимир Владимиров: Ще бъдат отстранени. Щетите не са големи – отнесени са четири платна ламарина. По-трагично е положението с осветлението вътре в панаирния комплекс – там има много лампи, нито една не е останала здрава, има паднал и стълб. Разбира се, че всички тези щети ще се отстранят, но има приоритети. В момента няма спешна необходимост да работим на панаирния комплекс – по-важно е да отстраним щетите в града. Ще направим всичко възможно за 14 август, когато започва панаирът, всичко в панаирния комплекс да е готово.

Говорейки за отстраняване на щетите, трябва да благодаря за реакцията на пожарната служба. Още същата вечер – в 23:00 часа беше бурята, два часа по-късно вече бяхме тръгнали да разчистваме с екипите на пожарната – започна се с главната улица. На крак беше вдигнат целият състав на пожарната служба в Кула, в помощ пристигнаха и два екипа от Видин. И до сутринта пътищата и улиците ги направихме проходими. Трябва да благодаря за реакцията на Енергоразпределителни мрежи – Запад за реакцията, която имаха: при толкова паднали стълбове, при толкова скъсани проводници струпаха много екипи и до вечерта в неделя в ¾ от града беше възстановено ел. захранването, а като има ток – има и вода, възстановено беше и водоподаването. За следващия ден, фактически понеделник, беше останало възстановяването само на един трафопост. За 48 часа бяха подмени 18-19 електрически стълба в Кула. Продължаваме възстановяването на уличното осветление, защото голяма част от жиците са прекъснати, голяма част от лампите са счупени от градушката, но тези щети ще се отстраняват поетапно. 

Благодаря и на всички хора от Кула, които се отзоваха, дойдоха и попитаха с какво могат да помогнат. Те се включиха активно в разчистването – с резачки, в извозването на дървета и клони със собствени автомобили и т.н. Благодаря и на общинската администрация – общинските служители в понеделника след бурята се включиха в почистването.

„НИЕ“: На извънредно заседание на Общинския съвет с гласовете на шестима общински съветници беше отстранен председателят на местния парламент Димитър Георгиев. Как ще коментирате?

Владимир Владимиров: В крайна сметка остават три месеца до местните избори. Една чисто политическа акция, в която не виждам никакъв здрав смисъл – да доведе до някакъв положителен резултат: например подобряване работата на Общинския съвет или на Общината или пък до подобряване благосъстоянието на общността. Още повече в момент на обявено бедствено положение вместо да обърнем внимание на това да си оправим града – улиците, електричеството, водата, начина на живот да се възстанови, тоест всичко това, което за минути бурята ни отне, започваме политическите боричкания. 

Двама съветници, избрани от ВМРО, които досега подкрепяха съветниците от групата на ГЕРБ, преминаха към опозицията. И решават, че ще свалят председателя на Общинския съвет, с мотиви че не си бил вършел работата, въпреки че досега не са имали оплаквания. 

Първо – моментът е неподходящ. Второ – и мотивите не ги приемам! 

„НИЕ“: Тази създала се ситуация ще създаде ли проблеми по отношение подкрепата за предложенията, внесени за разглеждане от общинската администрация?

Владимир Владимиров: В крайна сметка аз като кмет винаги съм внасял в Общинския съвет докладни, които са във връзка с работата на Общината, подобряване на условията на живот в Общината. Така че бойкотиране, ако има от Общинския съвет на работата на кмета, на изпълнението на програмата за мандата на кмета, първо то е много късно – както казах, остават три месеца до изборите. Когато е предложено нещо, което е от „ползу роду“, както се казва, и те не го гласуват само заради идеята да са против кмета, в крайна сметка си остава да тежи на тяхната съвест – нека те да обясняват на хората защо едно или друго нещо не е станало. 

„НИЕ“: Ден след извънредното заседание, на което се гласува отстраняване на председателя, се проведе и редовно заседание на Общинския съвет. Как премина то – имаше ли проблеми?

Владимир Владимиров: Заседанието протече спокойно, нормално. Ръководеше се от един от заместник-председателите. На това редовно заседание дневният ред всъщност беше определен от председателя Димитър Георгиев. Три от предложенията касаеха новата учебна година 2023/2024 година – за включване на училището в Кула в списъка за средищни училища, за формиране на поднормативни паралелки. Трябваше да се реши и кои хора ще бъдат наградени по случай Деня на Кула на 19 август. И една наредба се гласува за правилника за издаване на карти за преференциално паркиране на хора с увреждания. Всички предложения се гласуваха единодушно от съветниците. 

Оттук нататък ще има още две или три заседания на Общинския съвет. Но предстои най-важното – приемането на бюджета на Община Кула за 2023 година. Сега върви процедурата за приемане на държавния бюджет. След това има едномесечен срок, в който трябва да бъде приет общинския бюджет и това най-вероятно ще стане в края на август-началото на септември. Това е може би най-сериозното предстоящо предложение – приемането на бюджета всъщност всяка година е най-важното решение, което Общинският съвет взима, защото то касае дейността на общинската администрация и живота на гражданите.