Кметът на Монтана отчете добри постъпления от местни приходи

Сподели: 

Събираемостта на местни данъци и такси в община Монтана е равна и малко по-добра от тази през 2019 година, съобщи кметът Златко Живков. Изпълнението се дължи на изчистването на просрочени задължения за такса смет от фирми и граждани. По-малко са приходите от данъка по възмездните сделки, който в Монтана е 2,5%. Изостава също събираемостта на данъка върху моторните превозни средства. За 2019 са събрани общо 2 милиона лева от този данък.
От началото на пандемията до сега плащанията на Общината са ритмични към всички 1500 души, работещи в 58 социални, здравни, образователни, културни и спортни звена, заяви Живков. От 1 август с решение на Правителството са увеличени заплатите на служителите в здравните и социални услуги с 10 %.
Само в последния месец са подпомогнати три семейства с репродуктивни проблеми с 2500 лева. Още 6 500 лева са преведени на родители на новородени деца. Помощите се предоставят по решение на Общинския съвет. Преведени са и определените в бюджета средства на сдружения на хора в неравностойно положение.
С вътрешни заеми се покриват задълженията към социалните програми за личен асистент и социален патронаж. Държавата трябва да възстанови тези разходи.
Кметът на Монтана уточни, че общините не са получили финансова помощ от Правителството в периода на извънредното положение и извънредна обстановка за разходи по местни дейности. Финансовите трудности са преодолявани с икономии от фонд „Работна заплата". През последните три месеца всички общински служители в обслужващите звена на администрацията са излизали доброволно в неплатен отпуск и са получавали заплатите си на 75 процента. „Тази система ни помогна да излезем от тежката ситуация без да допуснем съкращения“, заяви Живков. Той благодари на всички, за солидарността и допълни, че през октомври ще бъдат изплащани пълни заплати.