Кметът на Монтана отчете свършеното през 2023 година

Сподели: 

„Изпращаме най-успешната година за община Монтана, въпреки обратите в нея“, заяви кметът на Монтана Златко Живков. Той подкрепи твърдението си с факта, че за пръв път изпълнението на бюджета на Общината ще достигне 100 милиона лева. Най-големите проекти, които са на финалната права, са за подобряването качеството на атмосферния въздух, реконструкцията на площад „Жеравица“, новият младежки център, няколко големи инвестиции за общинската пътна мрежа (пътят Славотин – Клисурица – Долна Рикса и пътят Горно Белотинци – Одоровци), ремонтите на два селски моста и почистването на двукилометровия канал на яз. „Чернила“. Планираната строителната програма на общината в началото на годината е изпълнена.

През 2024 година остава приоритет подобряването на качеството на въздуха, като за това вече е направено предложение за включване във втората фаза от програмата „Околна среда“ с инвестиции на стойност 17 милиона лева. Ще бъдат предприети мерки и за ограничаване на замърсяването от стари автомобили. Монтана кандидатства и пред норвежката програма за цялостна подмяна на уличните осветители тела с енергоспестяващи. За четири квартала в града се проектира основен ремонт на почти 20 улици. В 15 села се очакват инвестиции за преодоляване на щетите от наводненията и по проекти на местната инициативна група с община Медковец. За проектобюджета следващата година са постъпили 75 предложения от граждани и институции за включване на редица обекти в строителната програма на общината, поясни Златко Живков.