Кметът на Монтана с равносметка в края на 2021

Сподели: 

Като трудна, но успешна за Община Монтана определи изтеклата година кметът Златко Живков. Приходите от местни данъци и такси са нараснали до 10,4 милиона лева, при 9,1 милиона през миналата година. Това се дължи на усилената кампания за събиране на стари задължения – близо 2 милиона лева. Така бюджетът на Община Монтана, заедно със средствата от европейско финансиране, ще стигне рекордна рамка от 80 милиона лева в края на тази година.
В изявлението си пред журналисти кметът Живков акцентира върху социалната дейност на Общината и най-вече – усилената работа на Домашния социален патронаж.  Осигуряване на обяд и грижи в домашна среда ползват близо 1000 души в града и селата на Монтана. Още близо 500 са потребителите на другите услуги в социални комплекси и по асистентски програми.
Най-важните европейски проекти за Монтана са по програмите „Околна среда“ и „Лайф“ за подобряване качеството на атмосферния въздух. Досега 270 домакинства в Монтана са подменили отоплителните си уреди от твърдо на екологично гориво. До 2023 се очаква те да достигнат 550.
През тази година са започнати и значими проекти по Оперативна програма „Региони в растеж“ в културната и социалната инфраструктура. Това са проектите за основна реконструкция на сградата на читалище „Разум“ и за ремонт на 22 социални жилища. Крайният срок на изпълнението им е през следващата година. Ремонти са направени и на почти всички сгради на детски ясли, градини и училища, обобщи Живков.
По програмата за трансгранично сътрудничество се работи по проект за развитие на спортната инфраструктура – стадион в село Николово.
Дългоочакваният ремонт на централния площад „Жеравица“ ще започне още в началото на 2022. През нея се очаква и напредък и по изграждането на младежкия център, финансиран по норвежката програма.