Кметът на община Ружинци: Предстои ни много работа през тази година

Сподели: 

„НИЕ“: Г-н Александров, беше обявено, че в бюджета на държавата са заделени средства за финансиране на проекти на общините. Има ли предвидено целево финансиране за Община Ружинци и за какви проекти?

Александър Александров: До този момент имаме два проекта – единият е „Ремонт и реконструкция на улици в община Ружинци“, другият проект е „Преустройство и промяна на предназначението на общинска сграда в център за предоставяне на социални услуги и пристройка за котелно“. 3 190 000 лв. е предвиденото финансиране за улиците и 1 900 000 лева е за центърът за настаняване. Ще бъдат асфалтирани улици в пет населени места – в Дреновец са четири, в Ружинци – една, в Бело поле – пет, в Тополовец – две и в Гюргич са две. Начинът, по който определихме улиците, които да включим е на база проектната готовност. Ние преди години възложихме на проектант да проектира ремонти на улици в тези пет населени места във връзка с кандидатстване по Програмата за развитие на селските райони. Там при точкуването на проектите едното важно от условията е да имаш излаз на път от висок клас –в случая третокласен път III-114, който минава през Дреновец, Тополовец и Ружинци, третокласен път III-112, който минава през Тополовец и Е-79, който минава през Ружинци и Гюргич – и сме гледали да включим села, които имат излаз към тези пътища. Втори важен критерий е броят на населението. Тогава възложихме проектирането на ремонти на много улици и до този момент през годините само за тези улици не успяхме да осигурим финансиране. И тъй като имахме готови проекти, издадени разрешителни за строеж, пълната необходима документация, а в същото времето срокът, който общините получихме в края на миналата година, за да подадем своите проекти в Министерство на финансите за включване в капиталовата програма в държавния бюджет, беше кратък и нямахме време да възлагаме ново проектиране, подадохме обекти, за които имахме проекта готовност. 

Сега по новата Програма за развитие на селските райони ще насочим основно и приоритетно вниманието си към останалите населени места, като при кандидатстването за финансиране включим повече метри улици от тези села. А в големите села като Бело поле, Дреновец и Ружинци, ще включим по една малка уличка, около стотина метра, така че да отговаряме и на изискването за голям брой население, което да се възползва от направената инвестиция. Така че с новия проект, който ще подадем март-април, когато ще стартира кандидатстването по Програмата за развитие на селските райони, ще компенсираме останалите населени места, в които на този етап няма предвидени ремонти на улици. 

Отново на база проектна готовност кандидатстване и с проект за сграда в Ружинци – бившата поликлиника в селото, която на предходен етап санирахме, направихме нова ВиК инсталация, изградихме ел. инсталацията за осветлението. Но е необходимо да се довърши вътрешният ремонт (измазване на стени, поставяне на подови настилки и т.н.), да се осигури обзавеждане. Трябва да се изгради и пристройка на асансьор, пристройка на котелно – това ще глътне доста средства. След като този ремонт бъде направен и вече имаме и втора готова сграда за Център за настаняване от семеен тип се надявам да получим целева субсидия и за издръжката на тези социални услуги, да станат делегирана от държавата дейност. В областната карта на социалните услуги ние сме посочили десет нови социални услуги, едната от които е именно за сградата на бившата поликлиника в Ружинци. 

Има много потребители, които чакат да се възползват от тези услуги, и това са предимно хора с физически и психически увреждания. Имаме застаряващо население, много самотно живеещи хора, които, когато се разболеят, няма кой да се грижи за тях. И става много сложно. Защото ние няма къде да ги настаним. Имахме такъв случай с едно момче със заболяване – почина баща му, четири-пет дена го гледаха приятели, докато успеем съвместно със социалните служби да намерим къде да го настаним, пратихме го чак в Старозагорско, в Твърдица. 

За останалите осем социални услуги, за които казах, че са предвидени в областната карта на социалните услуги, трябва да осигурим средства първо за проектиране. Имаме възможност да кандидатстваме до 1 март и да искаме промяна в нашия списък с обекти, които да бъдат финансирани от държавния бюджет. Аз съм подал пет обекта в Министерство на финансите – освен ремонта на улици и ремонта на сградата на бившата поликлиника, подадохме проекти за укрепване на свлачището и пропадналия участък на пътя за Черно поле, за ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на детската градина в село Ружинци и за водопровод в село Дреновец. Сумата на всички тези проекти обаче надхвърля тавана на финансиране от 6 милиона лева, което е определено за общините от категорията на Ружинци. В момента финансирането, което е за първите два проекта – за ремонта на улици и на сградата в Ружинци, е 5 190 000 лева. Възможността е останалата част от сумата, която е до определения лимит, да я използваме за проектиране на нови обекти – било то за тези сгради за социални центрове, било то за водопровод в селата или ремонти на улици. Смятам, че това е правилният ход. 

„НИЕ“: Освен улиците, които ще бъдат ремонтирани с финансиране от капиталовата програма на държавния бюджет, предстоят ли други ремонти на инфраструктурата?

Александър Александров: Има одобрен проект на Община Ружинци по Програмата за развитие на селските райони за ремонт на други 12 улици – по една улица в Гюргич и Тополовец, две улици в Бело поле и по четири улици в Ружинци и Дреновец. Финансирането е в размер на 2 232 000 лева. Така че ни предстои много работа през годината.

По новата Програма за развитие на селските райони, която ще бъде отворена за кандидатстване през март или април и дотогава трябва да имаме готовност да подадем проекти – два проекта, има лимит на средствата, които можем да получим, около 3 милиона лева и нещо е сумата за Община Ружинци. И трябва да изберем дали ще правим водопроводи, улици или пътища. И тъй като съм длъжник на хората от малките села и затова, както вече казах, в момента работим по изготвяне на необходимите проекти за ремонти на улици в тези села. 

Като цяло финализираме проектирането на 7 километра пътища и 13 километра улици. Така че да имаме готови проекти, с които в бъдеще да кандидатстваме – по каквато и мярка или програма ни се открие възможност. 

„НИЕ“: През миналата година пропадна участък от пътя за село Черно поле, откъм Брусарци и област Монтана – на какъв етап са процедурите за укрепване и възстановяване на участъка?

Александър Александров: Тук ролята на Община Ружинци бих казал, че почти приключи – вече сме на финалната права. Последното нещо, което трябваше да бъде направено от Общината, е да имаме проект и съпътстваща количествено-стойностна сметка, които през септември миналата година подадохме до Междуведомствената комисия за бедствия и аварии – стойността не е никак малка, 910 000 лева. Но след последното отпускане на средства свлачището на пътя за Черно поле не попадна сред финансираните обекти. 

Междувременно пропадналият участък от пътя вече в във все по-трагично състояние. Едва около метър е останалата здрава част от пътното платно. Там недобросъвестни хора са „усвоили“ около 50% от циментовия трегер, който е над тръбата на водостока, откачили са мантинелата и си преминават оттам. Наскоро ние изсипахме два големи камиона с пръст, за да не се преминава – те разринаха пръстта и си направиха пролука и си минават оттам без да се съобразяват с тежкото състояние на пътя в този участък. 

Ако успеем да получим финансиране, предстоят процедури по избор на изпълнител и ще минат месеци. А при тези минусови температури сега, мократа земя е замръзнала и като се повишат температурите ще започне един естествен процес на размразяване, при който ще се активизират още по-силни свлачищни процеси. По този път много хора пътуват за съседното село Брусарци, там учат 14 деца – ние имаме училище в Ружинци, но те са избрали там да учат и ги возят дотам по другия път, който обаче е по-дълъг с 40 километра, 40 километра в едната посока и още 40 километра в другата. 16 документа са излезли от общинската администрация във връзка с пропадналия участък от този път до институции, до областния управител – всичко, което е трябвало, ние сме го направили, отделихме средства за проектиране и количествено-стойностна сметка, които пари можехме да ги използваме за нещо друго. Но до този момент все още не ни отпускат финансиране. Този път трябва да бъде ремонтиран. Хората се възмущават много и то основателно.

„НИЕ“: През 2023 година Община Ружинци получи целево финансиране за реконструкция на пътя от Ружинци за Черно поле. Първият етап на обекта е завършен, кога във времето виждате реализирането и на втория етап?

Александър Александров: Най-късно, според мен, до края на юни, а най-рано през месец май. Всичко зависи от времето – в момента обектът е замразен, не се работи на него, поради обясними причини, но, затопли ли се времето, имаме готовността и веднага започваме с изкопни дейности, полагане на камък, валиране и чакаме хубавото време за полагане на трите слоя асфалт и довършването на този обект. 

Разговора води Мария Петрова