Кметът на община Ружинци с амбициозна програма за мандата

Сподели: 

Кметът на община Ружинци Александър Александров представи програмата си за управление през мандат 2019 – 2023 година. На проведеното на 27 януари заседание на Общински съвет – Ружинци стратегическият документ беше подкрепен и от мнозинството от общинските съветници.

„Програмата цели постигане на качествена промяна при управлението на общината с очакване в края на мандата община Ружинци да се превърне в една стабилна, модерна и просперираща община – община от европейски тип със съвременна инфраструктура, устойчиво развитие и повишено качество на живот. Програмата е продължение на изминалите четири години, в които с цялата администрация и с подкрепата на Общинския съвет сложихме началото на диалога и сътрудничеството с нашите съграждани, показахме, че нещата в нашите села започват от общите усилия на жителите на общината“, обясни Александър Александров.

Основните цели, които кметът на Ружинци си поставя през мандата, са повишаване на благосъстоянието и стандарта на живот на населението, повишаване на икономическото и културно развитие в община Ружинци, интеграция на социално уязвими групи, създаване на гражданско общество с висок морал и култура. Отново приоритет ще е провеждането на последователна и настойчива политика за привличане на допълнителни финансови ресурси от Европейските фондове – това ще позволи подобряването на местната инфраструктура, осигуряването на по-добра, по-съвременна и качествена образователна, здравна и социална среда в община Ружинци.

Амбициозни са целите, които Александър Александров си поставя по отношение на подобряване на състоянието на общинската собственост и инфраструктурата. Сред изброените в програмата му за управление през мандата задачи са изграждане на две нови спортни площадки и 3 парка; ремонт на площадаите в Тополовец, Дреновец и Ружинци и Черно поле с нови плочки и пейки, перголии и осветление; изграждане на нов физкултурен салон, вътрешни тоалетни и саниране на СУ „Н. Й. Вапцаров“ – Ружинци; ремонт покриви на сгради общинска собственост на старото училище в Динково, Белоптичене, Роглец и Дреновец, ремонт и подмяна на покрива на СУ „ Н. Й. Вапцаров“ – Дреновец; преместване на Кметствата в Гюргич, Дражинци и Динково от втори на първи етаж, закупуване на помещението на бившата сладкарница в Динково (ремонт, саниране, дограма); закупуване и ремонт на първи етаж в Кметството на Черно поле; вътрешни ремонти на читалищата в Гюргич и Ружинци; външен ремонт на читалище „Христо Ботев“ в Дреновец, за което има готов проект, както и боядисване или саниране на другото читалище в селото. През четиригодишния мандат кметът на Ружинци ще работи също така за осигуряване на средства за асфалтиране на улици с обща дължина поне 6 км, за ремонт на пътя от Ружинци до Черно поле, за подобряване на осветлението в по-малките села, за проектиране на малки пропуснати отсечки за нови клонове на ВиК, както и за изграждане на нов водопровод в Дреновец, кв. „Чорлево“, Плешивец и Дражинци. В плановете на кмета на община Ружинци влиза и изграждане на църква в центъра на Дреновец и проектиране и изграждане на ритуална зала в Бело поле.

През втория си мандат кметът Александров ще обърне по-сериозно внимание на развитието на туристическия потенциал на община Ружинци. Затова ще се търсят възможности за ремонт на пътя до язовира в Гюргич, с оглед евентуално изграждане на ваканционно селище там. Ще бъде обърнато внимание и на поддържането на пътя до Добридолския манастир. Плановете на кмета на Ружинци отиват и по-далеч – развитие на Археологичен обект „Градище- музей на открито“ (археологически разкопки в Дреновец) и създаване на екопътека до „Калето“ (Дреновец) и връх Бабу (Гюргич).

„През следващите 4 години поддържането на чистотата и поддържането на зелените площи ще бъдат наш приоритет. Ще оптимизираме графика и районите на сметосъбирането във всички населени места“, подчерта кметът на Ружинци. В тази връзка е планирано закупуване на нов камион за сметосъбиране, косачка за трактор и приспособление за кастрене на клони, както и създаване на Комунално предприятие – общинска фирма за БКС.

Образованието, детските и младежките дейности и спорта продължават да са приоритет. И занапред Общината ще дофинансира маломерни и слети паралелки в училищата и ще финансира културни изяви на читалищата. Ще продължат усилията за подобряване на материалната база в детските градини. Ще бъде подсигуряван безплатен транспорт за учениците в Дреновец и Ружинци.

„Особено място в развитието на общината заема спортът, а като основен приоритет на община Ружинци е да насърчаваме и развиваме масовия спорт и здравословния начин на живот сред всички възрастови и социални общности. Основна цел е да се подобри качеството на живот и условията за масов спорт на територията на населените места в община Ружинци чрез рехабилитация на стари и създаване на нови спортни съоръжения“, обясни кметът Александров. Заедно с това Община Ружинци ще продължи да подкрепя спортните отбори по футбол, тенис на маса и волейбол, както и организирането на футболния турнир „Ружинско лято“ на турнира по мини-футбол „Фружин“ – Ружинци и др.

Община Ружинци активно ще участва в програми за младежка заетост като „Старт в кариерата“, „Обучения и заетост на младите хора”, „Нова възможност за младежка заетост” и др. Освен това ще се подсигуряват средства за стипендии на студенти и стажанти, които да работят на територията на общината по нужни специалности, като предварително ще се направи анализ какви кадри са нужни. Ще бъде създадена наредба, която да регламентира отпускането на средствата. Ще се разработи и наредба, на база на която ще бъдат отпускани средства на жени с репродуктивни проблеми. Приоритет ще бъде и реализирането на програми за повишаване на заетостта и адаптиране към новите изисквания на пазара на труда, като Община Ружинци ще кандидатства по всички налични социални програми и мерки. Ще се работи и в посока на създаване на малки социални предприятия.

„Благодарение на създадения експертен капацитет, както и на натрупания опит в управлението на европейски проекти през изминалите 4 години, ще продължим да привличаме средства от еврофондовете“, категоричен е кметът на община Ружинци.

Наличният експертен капацитет ясно се доказва от спечелените вече проекти, чиято реализация предстои. Това са проект „Реконструкция и изграждане на нови участъци на вътрешна водопроводна мрежа на с. Бело поле и с. Ружинци в община Ружинци“ на стойност 4 936 241.60 лв.; проект „Изграждане на спортна инфраструктура в две населени места на територията на община Ружинци – с. Ружинци и с. Бело поле“ на стойност 96 716,96 лв.; проект „Обновяване на паркове и градини в три населени места на територията на община Ружинци – с. Ружинци, с. Бело поле и с. Дреновец“ на стойност 744 404,20 лв.; проект „Реконструкция и рехабилитация на улици и тротоари в общ. Ружинци, обл. Видин“ на стойност 1 071 482,18 лв.

Заедно с това кметът на община Ружинци възнамерява да кандидатства пред Норвежката програма с проект „Подмяна на улично осветление в селата Черно поле, Гюргич, Плешивец, Дражинци, Тополовец и Динково в община Ружинци“. Ще се работи активно и по програмите за трансгранично сътрудничество, както и по всички европейски и национални програми, по които Община Ружинци е допустим бенефициент.

в. "НИЕ", бр. 5/3 февруари