Кметът на Ружинци Александър Александров: Доволен съм, защото изпълних обещаното

Сподели: 

„НИЕ“: Г-н Александров, провеждате събрания в населените места на община Ружинци – някои от тях вече минаха, другите предстоят. Каква е причината да подемете тази инициатива?

Александър Александров: Идеята на тези срещи е в края на мандата да направя отчет на това, което съм направил за този период. Всеки човек, който заема някаква мандатна длъжност, трябва да направи подобен отчет. В крайна сметка ние, кметовете на общини, подготвяме план за управление за мандата, който е гласуван от Общинския съвет и всяка година представяме отчет за изпълнението на този план, който отчет отново се представя пред Общинския съвет. Но е редно и гражданите да знаят какво е направено за тях, какви са постигнатите резултати, какво е обещано и не е изпълнено и защо. Именно това правя на тези отчетни срещи. 

Отчетът, който сега представям, е много важен, защото той представя реалното състояние – нещата, които са се случили през този период. Важно е хората да знаят, че решаваме важните проблеми, грижим се за училища, детски градини, за подобряването на инфраструктурата... 

„НИЕ“: Какво успяхте да постигнете през изминалите четири години?

Александър Александров: Най-големите постижения това са близо 17 милиона лева за капиталови разходи, които са влезли в общината. И в тази сума не влизат още 2 400 000 лева, които са отпуснати за изпълнение на втория етап на ремонта на пътя за село Черно поле. Това са също средства, които отиват за хората от това населено място. Колкото и странно да изглежда, Черно поле е на първо място по вложени средства за капиталови разходи на глава от населението. На второ и трето място са Ружинци и Бело поле и чак на четвърто място е най-голямото населено място Дреновец, с 6% от капиталовите средства. 

Имаме водопровод направен в Бело поле и Ружинци за близо 6 милиона лева, имаме за 3 милиона в пет населени места 10 улици асфалтирани по „Програмата за развитие на селските райони“, имаме нов физкултурен салон в село Ружинци, имаме нови спортни площадки в училищата в Ружинци и в Бело поле. Имаме три нови парка, изградени с европейски средства в Дреновец, Бело поле и Ружинци. Имаме три изпълнени проекта по ПУДООС за изграждане на нови кътове за отдих. Имаме три други кътове за отдих, направени с общински средства. Осветлението е подобрено навсякъде, поставихме LED информационни дисплеи на сградите на кметствата и на читалища. Това са неща, които малко по малко „отварят“ селата, внасят живот, носят промяна. Почти изцяло са ремонтирани всички кметства, всички читалища и детски градини са ремонтирани. 

За съжаление, не успяхме да получим финансиране за изпълнение на един прекрасен проект за ремонт на детската градина в Ружинци, така че сградата да стане с нулеви разходи на ел. енергия – на два пъти кандидатствахме, втория път по „Програмата за развитие на селските райони“, но заради броя население изгубихме точки и проектът не беше одобрен за финансиране. Идеята беше не само за саниране на сградата и за смяна на дограма, но и за монтиране на фотоволтаици, на термопомпи и т.н. Но няма да се откажем и ще продължаваме да търсим възможности. И сега децата имат добри условия, но ние искаме да им осигурим още по-добри, както и да намалим разходите за ел. енергия на сградата.

Като говорим за подобряване на условията на живот, над 500 жители на община Ружинци получават топъл обяд, което не е малко. От 2016 година започнахме със 170 човека, постепенно станаха 740. В периода на пандемията от коронавирус отново продължихме да предоставяме тази услуга, сега по новата програма сме включили 550 потребители, има много малко резерви, които чакат, така че сме обхванали почти максимално всички, които отговарят на условията за получаване на топъл обяд. 

В отчета съм посочил и на колко хора сме осигурили работа по различни програми. Тази година е най-слабата, заради липсата на програми, които Министерството на труда и социалната политика пуска към общините чрез бюрата по труда, така че ние просто нямаме възможности да кандидатстваме. В края на 2019 година по програми за заетост са работили близо 900 човека, това е последната година от предходния мандат, а през настоящата година са около 230 души. Това е резултат от политическата криза в България, както и на ковид кризата преди това, а и от войната в Украйна. Всичко това стана причина в българските общини да не влязат толкова пари, колкото би трябвало, забавиха се програмите по новия програмен период, не бяха пуснати покани за кандидатстване, което се отрази и на привличането на европейски средства в общините. Това е загубено време и загубени възможности. А иначе нещата, които отчитам като изпълнени в настоящия мандат са по проекти, които сме подготвили и сме кандидатствали през предходния мандат – ако ние тогава не бяхме работили активно, през изминалите четири година нямаше да направим нищо. 

„НИЕ“: Споменахте за нереализирания проект за ремонт на детската градина в Ружинци. Има ли други неща, които не успяхте да направите през изминалия мандат?

Александър Александров: Очакванията ми бяха много в сферата на икономиката, но не успяхме да реализираме една добра идея и добър проект за изграждане на свинекомплекс в Дреновец, за който щяхме да продадем за около милион и половина терена, с тези пари да развием социална дейност под формата на създаване на малки социални предприятия.

Освен това бях обещал, че ще изградим един параклис в село Дреновец. В населеното място има две църкви, в двата края на селото, но хората искат един параклис да има направен в центъра на селото, който да бъде постоянно отворен. Поради това, че теренът, на който трябваше да го направим, е частен и се оказа, че собственикът иска твърде висока цена, се отказахме от покупката. Затова се насочихме към друго място – там пък направихме площад, искахме да променим визията около читалището в селото с този новоизграден площад. Така че не намерихме подходящо място да направим този параклис. Преди няколко месеца купих терен от частник – имот със сгради и голям двор. В този двор ще направим хубава ограда, в момента изготвяме подробен устройствен план и в следващия мандат ще започнем реализирането на този параклис и той ще бъде факт. Оказа, че и в други населени места има необходимост от параклиси – вече имаме готов проект, който ще използваме в още две населени места: Динково и Черно поле. В Черно поле има една разрушена църква, а в Динково никога не са имали църква. Хората там пожелаха да се сдобият с такива параклиси, заявиха и готовност да помогнат с малки дарения, с труд, с машини. 

„НИЕ“: Какви други идеи и предложения идват от хората сега на тези срещи, които се провеждат?

Александър Александров: Предимно искат сериозно поддържане на гробищните паркове и на оградите на гробищните паркове. Както и на асфалтиране на улици много се държи. И работа – това основно искат хората. Има искания и свързани с подобряването на обществения ред, искат разполагане на изкуствени препятствия за намаляване на скоростта на превозните средства по главните улици на селата. Неща, които може и трябва да бъдат реализирани. Те обаче могат да бъдат направени от Общината, когато улицата е общинска, но ако става въпрос за републикански път, няма как там да поставим ние повдигнати участъци. Хората желаят и подобряване на осветлението на места. Макар че постоянно се работи в тази посока – уж мисля, че сме задоволили желанията на хората относно контейнери за битови отпадъци, винаги се появяват нови и нови искания и очаквания. Всичко това е свързано с разходване на средства, които ние ги нямаме налични – налага се да степенуваме приоритетите, да избираме кое ще направим приоритетно. Това са неща, които обаче хората трудно разбират. Но се опитвам чрез диалог да се справя с това неразбиране.

Едно от исканията на хората е подобряване на сигнала на интернета и на телефоните и в момента работя точно по този въпрос. От три месеца имаме решение на Общинския съвет, отстъпили сме площ от покрива на сградата на общинската администрация в Ружинци, изграден е един усилвател на оператор, към изградения пилон могат да бъдат прикачени усилватели и на другите оператори. Остава още малко работа по този усилвател и се надявам след пускането му в експлоатация да има вече много по-добър сигнал и на телефоните, и на интернета. 

В Динково поискаха да се направи клуб на пенсионера – имат една стаичка в кметството, която някога е била хлебарница, сега е доста разрушена, но мисля, че с малко средства и усилия може да се ремонтира. Това няма да стане веднага – ще трябва да бъде заложено в капиталовите разходи догодина, но ще бъде направен този ремонт, ще осигурим обзавеждане, както направихме за другите клубове на пенсионера. Това е смисълът на тези среща – да видим на място от какво хората се нуждаят и да предвидим необходимото, за да удовлетворим очакванията им.

„НИЕ“: Предизвикателствата, свързани с кметския пост са много. Лично Вие удовлетворен ли сте от постигнатото?

Александър Александров: Аз съм доволен, защото изпълних тези неща, които съм ги обещал, почти на 100%. И предния мандат беше така. На първо място, защото не обещаваме неща, които не могат да бъдат реализирани. Например аз съм заложил в програмата си за управление през мандата ремонт на 6 километра улици, а имам изградени над 13 километра улици, без да броим пътя за Черно поле. Това показва, че има с какво да се гордеем, има какво да покажем на хората на тези отчетни събрания. А и те виждат свършеното, разбира се – промяната е видима в цялата община през този мандат. 

В момента ремонтираме сграда в Ружинци, където ще създадем Комплекс за социални услуги за деца и семейства. Деца и родители ще получават различни видове подкрепа в този център. Приключихме ремонтът на тротоара пред кметството в Бело поле. Предстои в Дреновец да бъдат направени два тротоара. Предстои и ремонт на част от площада в село Гюргич. Остава да довършим и вътрешния ремонт на една сграда и с това ще приключим с това, което е планувано за 2023 година – макар и със закъснял бюджет и други трудности, се справихме успешно. И започваме да правим плановете за следващите години.

Община Ружинци спечели проект и вече подписах договор за финансиране за ремонт на още улици в населени места на общината. Вече е публикувана и обявата за избор на изпълнител. Когато стане това нещо, още в края на тази година или началото на следващата започваме реалното строителство на 12 улици в пет населени места, с обща дължина над 3 километра. Разбира се, при 120 километра улици в община Ружинци няма как всичките да бъдат асфалтирани за осем години. Макар ще миналият мандат имат 9 километра асфалтирани улици и този имам още 13-14 километра. 

Но малко по малко подобряваме жизнената среда и инфраструктурата. Има какво да се желае, има какво още да се направи, но и много се постигна. 

Разговора води МАРИЯ Петрова