Кметът на Ружинци Александър Александров: Завършваме годината без дефицити и други финансови утежнения

Сподели: 

„НИЕ“: Г-н Александров, наближава края на 2022 година. Каква е Вашата равносметка за отиващата си година – кои от поставените цели успяхте да осъществите?
Александър Александров:
Най-големите проекти за годината са свързани с асфалтиране на улици в населените места, с изграждането и приемането на физкултурния салон на училището в село Ружинци и с изграждането на нов площад и ремонт на читалище „Христо Ботев“ в село Дреновец.
Направата на улиците стана възможна със средства от постановление на Министерски съвет – бяха асфалтирани общо близо 9 км улици във всички села в община Ружинци, с изключение на Динково. При положение, че в моята програма за управление за мандат 2019-2023 година са заложени 6 км ремонтирани улици, вече имаме 12 км, тъй като през миналата година по проект, финансиран от Програмата за развитие на селските райони, бяха асфалтирани още над 3 км. Така че в това отношение вече сме преизпълнили програмата.
Училището в Ружинци от години нямаше физкултурен салон и децата имаха огромна нужда от такова съоръжение. През миналата година направихме спортна площадка в двора на учебното заведение, но беше необходимо да се създадат условия за спорт и игри и през зимата, каквито този салон осигурява. Средствата за направата му са близо 570 000 лв.
Около 500 000 лв. е инвестицията в основния ремонт на сградата на читалището в Дреновец. Там извършихме ремонт на покривното пространство, сменихме дограмата навсякъде, направихме изолация на участъците, на които с годините се беше разрушила мазилката и влагата се просмукваше навътре, беше измазано и боядисано, така че читалището придоби съвсем друг вид. До него направихме нов площад, с модерна площадка за стрийт фитнес за децата и младежите, с много пейки. Поставихме и ново осветление. Междувременно успяхме да възстановим и осветлението в парковете, които са направени по проекти в периода 2007-2011 година – първите европейски проекти в нашата община. В тези паркове от години имаше проблеми с осветлението, които вече са в миналото след като поставихме соларни осветителни тела, така че осветеността се подобри значително без да влизаме в разходи за ел. енергия.
„НИЕ“: Друг приоритет, по който работихте и то не само през настоящия мандат, а и в предходния, е ремонтът на пътя до село Черно поле. Това също скоро ще се превърне в осъществена цел.
Александър Александров:
Да. До това се стигна след дългогодишни усилия и множество опити да решим един сериозен проблем на жителите на Черно поле и най-вече на децата, които всеки ден през учебната година се налага да пътуват по този път до средищното училище в Ружинци. Още през 2016 година ние имахме готов проект, с който кандидатствахме по Програмата за развитие на селските райони, но там само една точка не ни достигна, за да бъде проектът класиран. След това периодично правихме частични ремонти, но това даваше само временни резултати. Сега преработихме този проект и кандидатствахме за финансиране от държавата. В крайна сметка сега получихме средства с постановление на Министерски съвет, след като три-четири пъти се сменяха списъците с обекти за финансиране, за наше щастие ремонтът на този път беше включен във финалния вариант на списъка.
Вече получихме 1 125 000 лв., което е една четвърт от необходимите средства, а до края на годината очакваме да получим още толкова. На 25 ноември открихме строителната площадка и оформихме необходимите документи за започване на работа, но оттогава досега времето е дъждовно, което пречи за нормалното започване на дейностите. Затова с моя заповед от 7 декември временно замразихме обекта, тъй като условията не са подходящи за работа. За да започнем да копаем канавките и да почистваме района около пътя, трябва почвата да изсъхне, тъй като в момента е твърде кално.
Уверен съм, че в ранната пролет, когато метеорологичните условия ще са подходящи, ако работим ударно за няколко месеца, ще можем да извършим заложените дейности.
„НИЕ“: Половината битка е спечелена – има постановление на Министерски съвет, с което на Община Ружинци са отпуснати половината от необходимите средства. Остава догодина държавата да отпусне и другите 50% от средствата.
Александър Александров:
Аз нямам никакви съмнения, че ще получим тези пари. Защото щом държавата е финансирала наполовина тези обекти – визирам не само пътя до Черно поле, но и още много проекти на други общини, ще се намерят средства и за необходимото дофинансиране.
„НИЕ“: Как ще приключи финансово годината за Община Ружинци?
Александър Александров:
И тази, и миналата година бяха доста тежки във финансов план, най-вече заради ниската събираемост на местните приходи. 2022 година беше изключително трудна за общинските администрации, защото ние имахме един бюджет до 31 март, след това имаше друг до 1 юли, който след 1 юли актуализирахме. Тоест, общините едва ли не работихме с три бюджета. И това страшно много затрудни в началото на настоящата календарна година общинската администрация и счетоводния отдел.
Но хубавото е, че не завършваме годината с дефицити и други финансови утежнения. Работихме в рамките на средствата, с които разполагахме. Осъществяваше се един засилен контрол на разходите и в тази връзка в началото на годината се наложи да въведем за няколко месеца режим на уличното осветление, за да можем да оцелеем. След това държавата започна малко да компенсира увеличените разходи за ел. енергия, но те продължават да тежат доста на Общината. А и в последните години водехме целенасочена политика да осветим всички населени места, като само в трите най-големи села – Дреновец, Ружинци и Бело поле, бяха поставени близо 1000 нови осветителни тела. Така от една страна подобрихме услугата, тъй като населените места са много по-добре осветени, с което се повишава и сигурността и безопасността на хората, но в същото време това води до увеличени разходи за Общината.
„НИЕ“: Споменахте за затрудненията, които липсата на приет държавен бюджет създаде за общините в началото на 2022 година. По всичко изглежда, че тази ситуация ще се повтори и през 2023 година, като дори се говори за още по-късна дата за приемане на държавния бюджет. Ще могат ли да се справят общините?
Александър Александров:
Възможно е това да се случи. Но мисля, че общинските администрации ще си свършим работата, така че хората да не усетят тази несигурност, която създава късното приемане на бюджета на държавата. До приемане на бюджета за 2023 година ще се наложи да работим всеки месец с една дванадесета от тазгодишния бюджет. А в същото време не бива да забравяме, че се очаква минималната работна заплата да се повиши значително, което означава, че общините ще имаме трудност със заплатите на една част от нашите служители, тъй като тези разходи ги е нямало през 2022 година. Трудно ще е тази липса да се компенсира със собствени приходи, тъй като постъпления от местни данъци и такси и от предоставяни услуги можем да очакваме едва след февруари-март. Но така или иначе няма да пожалим сили и средства и ще направим така, че да не попречим на гражданите да получават навременни и качествени услуги.
„НИЕ“: Продължаващата вече втора година политическа криза на национално ниво създава ли и други трудности, извън тези с бюджета?
Александър Александров:
Да. Най-големи са предизвикателствата в сферата на социалните услуги. Хубавото е, че въпреки честата смяна на правителства и изборите през няколко месеца, големите проекти си вървяха – ето сега стартира проектът „Грижа в дома“, през миналата година стартира „Патронажна грижа +“, така че, макар и по-бавно, нещата се случват.
Но населението на община Ружинци има големи очаквания по отношение на социалните програми. През тази година по регионалната програма за заетост имаме 114 души назначени на работа и това се усети от местното население. Но имаме нужда да ни бъдат отпуснати повече бройки за домашни помощници, което е жизненоважно, за да можем да подкрепим и да се погрижим за възрастните жители на общината и в същото време да осигурим работа и доходи на хората в трудоспособна възраст.
За съжаление, населението не само на Ружинци, но и на много други общини се топи. Нямаме друга перспектива за оцеляване, ако не подобряваме инфраструктурата и не се опитваме да осигуряваме заетост на младите. Затова и Община Ружинци се възползва максимално от всички програми, предоставящи временна заетост. Такава е и младежката програма, която е насочена към лица до 29-годишна възраст. Досега условието по тази програма беше ако лицето бъде назначено по програмата за шест месеца, след това трябва да мине поне една година, преди да бъде включено отново. Сега този срок е намален до шест месеца, което дава по-добър шанс за оцеляване на хората. Младите са тези, които могат да работят, благодарение на които ще има деца в детските градини и училищата.
„НИЕ“: Какви цели си поставяте за 2023 година?
Александър Александров:
И през този, и през предходния мандат успяхме да направим доста за подобряване на инфраструктурата, но, разбира се, има още доста какво да се прави в това отношение. В края на декември имаме срок за подаване на Проекти по програмата за развитие на селските райони. Ще кандидатстваме с проект за асфалтиране на 12 улици в пет населени места, който ще е за около 2 милиона лева. Ще подадем и проект за изграждане на енергийно ефективна среда в детската градина в село Ружинци, който ще е за около 1 милиона лева – предвижда се изграждане на изолация на сградата, подмяна на дограма, поставяне на соларни панели, които да осигуряват ток за сградата, както и поставяне на термопомпи за отопление и охлаждане на сградата. 100% съм сигурен, че проектът за улиците ще бъде финансиран, тъй като там той събира максималния брой точки. Надяваме се, че и проектът за детската градина ще бъде одобрен.
Подали сме проекти в Министерство на регионалното развитие и благоустройството за изграждане и подмяна на ВиК мрежата, както и за ремонт на други улици. Като цяло тази година свършихме много работа по отношение разработването на проекти, така че имаме добра проектна готовност.
В сферата на социалната политика на 9 януари стартира новата програма “Грижи в дома”, по която 35 лица ще бъдат обгрижвани от девет асистенти. Най-вече се надявам да намерим средства да довършим вътрешния ремонт на сградата на бившата поликлиника в село Ружинци, където искаме да направим Център за настаняване от семеен тип. Това ще даде възможност за разкриване на нови работни места за персонала, а в същото време ще дадем възможност на хората от общината да получат една важна социална услуга, която е тук, на място. Успяхме да ремонтираме изцяло отвън сградата, но за вътре не ни стигнаха парите - по сегашните цени за това ще са ни необходими около 800 000 лв., за да може сградата да бъде довършена, като това не включва обзавеждането. Искахме още тази година да кандидатстваме с този проект по Програмата за селските райони, но се оказа, че нямаме право заради специфичните правила. Но ние имаме разработен проект, което ще ни позволи в бъдеще да кандидатстваме, ако ни се отвори такава възможност.
Ружинци е в списъка на общините с домове за стари хора, одобрени за финансиране с цел преобразуване, така че потребителите на услугата да разполагат с по-голяма жизнена площ. Домът за стари хора е с капацитет от 23 потребители. Досега в стаи с големина между 9 и 12 кв.м сме настанявали двама или трима човека. По новите изисквания трябва да подсигурим минимум 12 кв.м за един човек, а за двама - 15-18 кв. м, което означава, че част от стаите ще могат да бъдат използвани от един човек, малка част от тях - от двама, и ще трябва да пристроим ново крило или обособена нова част. По нашите първоначални планове за още пет лица смятаме да изградим нова сграда до сегашната, така че да се запази броят на потребителите, като същевременно им бъде осигурена изискуемата по наредбите жизнена площ. Това ще бъде една добра придобивка. До 2025 година това трябва да бъде направено и този процес ще стартира през следващата година.

Първо искам да пожелая мир. Много здраве - то е много важно, както ни показаха последните няколко години на пандемия от коронавирус! След това пожелавам просперитет, спокойствие и сбъдване на мечтите на всички ни да живеем в една по-нормална среда, с по-добра инфраструктура във всичките села, със създаването на работни места. Пожелавам и да сме по-активни в гражданското ни поведение, за да можем заедно да развиваме нашата община.
През последните две години епидемичната обстановка не позволи провеждане на масови събития, но тази година ще възобновим традицията и ще посрещнем Новата година на площад в Ружинци. Дано този празничен дух пренесем и в новата 2023 година!