Кметът на Ружинци Александър Александров: От политическата нестабилност губят хората

Сподели: 

„НИЕ“: Г-н Александров, тази година метеорологичните условия позволиха доста рано да откриете строителния сезон. Какво успяхте да свършите за първите четири месеца на годината?

Александър Александров: Първият обект, който завършихме през тази година, е ремонтът на сградата в село Ружинци, която ще бъде център за предоставяне на социални услуги за деца и семейства, по проект „Бъдеще за децата на Ружинци“. Средствата са от капиталовата програма от миналата година, но завършихме ремонта и обзавеждането и оборудването на сградата през януари и февруари тази година. В момента върви процедура по свързване на сградата към електроразпределителната мрежа, за да може този социален комплекс да заработи. Основната идея на тази социална услуга е да работим за ограмотяване на младите ромски семейства, както и с деца с рисково поведение и с техните семейства. Ще има двама педагози и двама медиатори, които ще работят с децата и семействата. След като приключи процедурата по захранване на сградата с ток, ще обявим съответните свободни работни места в Бюрото по труда и ще бъде направена процедурата по подбор на хората, които ще работят в този социален комплекс. 

През тази година започнахме втория етап на рехабилитацията на пътя за Черно поле – финансирането беше осигурено в края на миналата година, тогава получихме парите и чакахме подходящо време, за да стартираме. Наистина хората започнаха с бързи темпове да работят. Първоначално се правят изкопите – канавката отстрани, след това се подготвя основата, насипва се с камък, валира се, и когато времето се подобри, ще започне полагането на първия слой асфалт. Така че някъде до края на юни-началото на юли смятам, че ще успеем да приключим с този обект.

„НИЕ“: Което всъщност ще реши единият проблем по отношение на достъпа до село Черно поле…

Александър Александров: Ще реши част от този проблем, защото един участък от трасето попада в обхвата на магистралата Видин – Ботевград, в участъка, който минава на територията на община Ружинци, става въпрос за около 1,7 км, и там няма как да работим. Някъде лятото или есента ще се получи разрешението за строеж и фирмата-изпълнител ще започне да работи в този участък на магистралата, тогава ще бъде направен временен път, по който ще минават хората. 

„НИЕ“: Остава обаче проблемът със свлачището, което се образува вследствие на скъсан водосток на другия път за село Черно поле – откъм област Монтана.

Александър Александров: Дъждът от последните дни очаквам да доведе до влошаване на състоянието на този участък от пътя Черно поле – Смирненски и община Брусарци. Всъщност вече там няма път – до преди два-три месеца имаше около два метра ивица от пътя, по която можеха да преминават по-малки автомобили, сега вече това е невъзможно. Когато беше хубаво времето, бяхме подсигурили един черен път, по който се преминаваше, но при дъжд той не може да бъде използван. 

„НИЕ“: А досега усилията Ви да бъде получено финансиране за укрепване на свлачището по линия на междуведомствената комисия за бедствия и аварии към Министерския съвет са неуспешни…

Александър Александров: Да, няма успех. Честно казано, не се и надявам, че това ще се случи. Вече минаха толкова месеци, ще стане една година оттогава… Най-бруталното в тази история – и то не само за този случай, а за стотици такива случаи в България, е това неглижиране на проблема, липсата на какъвто и да е отговор на няколкото искания, които съм подал. 

В крайна сметка това не е отношение спрямо мен като кмет, това е отношение спрямо хората, живеещи в тази община и ползващи този път. Вероятно си казват, че има път от другата страна. Да, но ако вашите деца пътуват всеки ден 40 км от точка „А“ до точка „Б“ и след това обратно, това са 100 километра, удължаваме пътя им на ден – става въпрос за децата от село Черно поле, които учат в Брусарци. 

А най-лошото е, че ние отделихме средства, за да направим необходимото проектиране, защото ни казаха, че трябва да имаме готов проект за укрепване на този участък, за да получим средства от ведомствената комисия. Изготвянето на проекта, съгласуванията отнеха време, нужни бяха четири месеца – от юни до септември миналата година, за да сме готови с проектирането. През това време нямаше валежи, така че пътят се запази, но оттогава ситуацията постепенно се влошаваше. За цялото това време не само че не успяхме да решим проблема на хората от Черно поле, но лишихме други села от необходими дейности, тъй като се наложи да пренасочим средства към проекта за укрепване на свлачището. Например, 30 000 лева бяхме предвидили за проектиране на нов водопровод в Черно поле и 35 000 лева за проектиране и изпълнение на спортна площадка в село Гюргич. Тъй като казаха, че ако бъдем одобрени, средствата за проектиране на свлачището ще ни бъдат върнати, бях спокоен, че тези пари ще бъдат възстановени на общината и ще можем да ги вложим по предназначение за тези два обекта – в Черно поле и Гюргич. Това не се случи, но пък ако нямаме проект, не мога да се надявам и на минимален шанс да получим някакви пари за укрепването на това свлачище. 

Възстановяването на свлачището не е по възможностите на Община Ружинци, не разполагаме с такъв ресурс – близо 1 милион лева са необходими. Тук трябва държавна помощ – както е винаги в такива ситуации. 

„НИЕ“: Това не е проблем, който е от възможностите на Община Ружинци да реши. Какви обаче проблеми ще успеете да решите през капиталовите разходи в тазгодишния общински бюджет, какви обекти са предвидени за изпълнение? И ще получи ли Общината средства за реализиране на инфраструктурни проекти, одобрени за финансиране в Закона за държавния бюджет?

Александър Александров: Ще започна своя отговор с последното, за което питате. Есента, когато беше дадена възможност общините да подават проекти, които да бъдат включени за финансиране със средства от държавния бюджет, Община Ружинци беше сред първите в област Видин, която представи всички необходими проекти, с пълна проектна готовност за няколко обекта – ремонт на една общинска сграда, която да стане център за настаняване от семеен тип, на стойност 1 200 000 лева, както и за асфалтиране на улици в пет села в общината, на обща стойност 3 500 000 лева. Проектите са одобрени, включени са за финансиране в държавния бюджет, но все още нямам подписано споразумение с Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Което значи, че нямаме финансиране и на този етап няма как да изпълним тези обекти – ремонта на сградата и асфалтирането на голям брой улици в пет населени места. 

Имаме одобрен проект по Програмата за развитие на селските райони, който отново е за асфалтиране на улици – финансирането е в размер на 2 400 000 лева за асфалтиране на 3,3 км улици в пет села. Имаме избран изпълнител на строителните дейности, но сега върви процедура по избор на надзор. Когато приключи и тази процедура и я представим за окончателна проверка във Фонд „Земеделие“, ще можем да започнем и реалното изпълнение. Надявам се, че е въпрос на седмици това да се случи. Защото става въпрос за средства, които са още от предходния програмен период.

Имаме готови проекти – очакваме отварянето на новата Програма за развитие на селските райони за периода 2021 – 2027 година, за да кандидатстваме за ново финансиране за асфалтиране на улици и пътища. През изминалите две години успяхме да направим проектиране за над 30 километра улици и пътища, това е благодарение на труд и лишения, защото финансовият ресурс, вложен за това проектиране, е значителен. Чакаме удобни възможности, за да кандидатстваме и да бъдат финансирани и тези обекти.

Имаме одобрено финансиране и очакваме да сключим договор за цялостно обновяване на Дома за стари хора в Дреновец – Община Ружинци е сред четирите общини в област Видин, където има такива институции, които ще бъдат обновени със средства от Плана за възстановяване и устойчивост.

Същевременно ние продължаваме да работим по изпълнението на планираните капиталови разходи в общинския бюджет. Подали сме искания до Министерство на финансите една част от средствата за ремонти на четири сгради (три кметства и едно читалище) да ни бъдат прехвърлени като текущи ремонти, останалото отива като основни ремонти. Което за мен е едно страхотно натоварване за общините и разходване на и без това недостатъчния фонд за капиталови разходи, с който разполагаме – защото за да боядисаме две-три стаи, да подменим дограмата и да направим изолация на сграда, ще трябва да направим проектиране. Защо за да подменя плочките например трябва да правя проектиране и да давам средства за авторски надзор, за проектанти, за строителен надзор? Така разходваме едни средства, които биха могли да се вложат другаде и да допринесат за подобряване на благосъстоянието на хората в общината. Но така или иначе следваме закона. 

Имаме заложено в бюджета изграждане на пристройка към сградата на общинската администрация – на първия етаж обособяване на пет гаража и на три кабинета на втория етаж. Това ще допринесе за подобряване на условията на работа на общинските служители и за по-високо качество на услугите за гражданите. 

„НИЕ“: На последното заседание на Общинския съвет в Ружинци бе взето решение, свързано с придобиване на нов сметосъбиращ автомобил. 

Александър Александров: Точно така. От доста време работя по въпроса с техническото обезпечаване на услугите по сметосъбиране и сметоизвозване. Община Ружинци разполага с един сметосъбиращ автомобил, който е произведен 1985 година – той е удобен и голям, но много често се чупи, влагаме много средства в ремонти. Това е свързано и с влошаване на услугата по сметосъбиране и сметоизвозване и предизвиква недоволство на хората. Затова от доста време обмисляме закупуването на нов автомобил. Необходимите средства за това са много – близо 300 000 лева с ДДС струва един нов сметосъбиращ автомобил. Но в крайна сметка решихме да отделим необходимото финансиране от Общината, ще използваме и средствата, натрупани от отчисления в РИОСВ – Монтана и ще закупим на лизинг този автомобил. Процедурата вече е стартирала. 

В процес сме също така на закупуване на два електромобила, с чиято помощ ще подобрим предоставянето на социалните услуги на територията на общината и обгрижването на жителите на общината, които са в уязвимо положение. 

Тази година закупихме и техника за закърпване и асфалтиране на малки дупки и пукнатини по уличната мрежа в селата. Това ще ни даде възможност да спестим значителни средства, които досега давахме на външни фирми, за да извършват тази дейност. И в същото време ще сме в състояние да поддържаме в по-добро състояние улиците в населените места. 

Така че ние продължаваме да работим – независимо дали в София е редовен или служебен министър на регионалното развитие и министър на финансите. 

„НИЕ“: Но все пак предстоят поредните парламентарни избори. Тази политическа нестабилност няма как да не се отрази и на общините – сам казахте, че чакате да подпишете договор с Министерството на регионалното развитие, очаквате отварянето на кандидатстването по новата програма за развитие на селските райони… На този фон имате ли притеснения, че политическата нестабилност може да забави всичко това, което очаквате да се случи?

Александър Александров: Аз съм убеден, че се забавя. В последните три-четири години държавата влизаше от избори в избори, от служебен кабинет в служебен кабинет, от служебен кабинет в редовен. И от това страдаха общините, а оттам – и хората, живеещи в тези общини. Колко социални проекти през миналата година не бяха реализирани… Ще дам един пример – регионалната програма за заетост, която чрез областния управител от години се реализираше, през миналата година за пръв път я нямаше; тази година трябваше да я има, но все още не е започнала. Преди две години по регионалната програма работеха 112 човека в община Ружинци – тези хора не само че получаваха средства, за да могат да си гледат децата и семействата, но и извършваха различни дейности за поддържане на чистотата в населените места, за поддържането на общинските сгради, за поддръжка на стадиони, детски и спортни площадки и т.н. И това е само един пример. Но най-лошото е, че новата Програма за развитие на селските райони все още не е стартирала – 2024 година сме сега, а програмният период свършва 2027 година! Трябваше вече да е обявена и втората покана за кандидатстване с концепции за интегрирани териториални инвестиции – и нея още я няма. 

Всичко това рано или късно ще стане. Но въпросът е, че процесите се забавят. А говорим за пари, които държавата ги има, а обществото не може да се възползва от тях. И именно това ме притеснява. Защото от политическата нестабилност губят хората. 

През изминалата една година, в която имаше по-голямо спокойствие, имаше и видим напредък в много сфери. Да се надяваме, че политиците на национално ниво ще се поучат от грешките, но и от успехите през последните години и в крайна сметка ще имаме правителство, което ще мисли за общините, които пък са призвани да се грижат за по-добрия живот на хората. 

Сн. комплекс соц. услуги:

Първият завършен обект от капиталовата програма на Община Ружинци през 2024 година е ремонт на къща в общинския център, която предстои да се превърне в комплекс за предоставяне на социални услуги за деца и семейства