Кметът ще издаде разрешителни за водовземане за минералните извори във Видин и Сланотрън

Сподели: 

Разработването на минералните извори във Видин и Сланотрън е с още една стъпка по-близо. На проведеното днес (11 август) извънредно заседание на Общинския съвет, общинските съветници одобриха кметът на общината д-р Цветан Ценков да издаде разрешителни за водовземане чрез нови водовземни съоръжения – сондажи, от находище „Видин“ и находище „Сланотрън“.
„Аз се радвам, че все пак тази точка стигна до разглеждане в дневен ред на Общинския съвет. Защото това са много важни обекти. Господ, природата или който и да е ни е дал е едно богатство, което ние за съжаление не го използваме, не го разработваме и, по едни или други причини – чисто егоистични или други, ние не придвижваме този въпрос“, коментира общинският съветник Пламен Трифонов и допълни: „Ние сме длъжници на нашето население“, като напомни, че има планове за разработване и на минералните води в село Градец. Той призова колегите си в местния парламент, въпреки предизборната ситуация, да подкрепят предложенията за минералните извори.
Думата взе и общинският съветник Величко Кирилов, който напомни, че през последните 30 години няколко кметове на община Видин се опитват да направят нещо за разработване на минералните извори. „Това, което днес правим е някаква стъпка… Струва си след изборите, който и да е начело, да вземе присърце този проблем, да помисли какво не достигаше през тези 20-30 години и в каква посока трябва да се поеме“, посочи Величко Кирилов.
Наистина „Съединението прави силата“ и така би трябвало да работи Общинският съвет – отбеляза след приемането на двете предложения кметът д-р Цветан Ценков. Той благодари на общинските съветници, както и на екипа на Общината и на Асоциацията по минерални извори, от където са оказали голямо съдействие. „След поправките в Закона за водите, всички разрешителни за водовземане трябва да се издават с разрешение на Общинския съвет от кмета на съответната община. Надявам се още този месец да издадем съответните разрешителни и да кандидатстваме пред националния фонд за финансиране“, каза видинският кмет. Той посочи, че има интерес към минералните извори – включително и към третия, който е в землището на село Градец, където обаче заради необходимост от преотреждане на земята процедурата се забавя. „Тепърва още много работа ни предстои, още повече че и Министерство на околната среда и водите, и Асоциацията по минерални извори знаят, че Законът за водите има доста пропуски, които ни създават спънки“, отбеляза д-р Ценков.
Местният парламент също така гласува реда, по който ще бъдат настанявани бъдещите обитатели в откритите неотдавна нови социални жилища. С решението дейността по предоставяне на услугата по социално жилищно настаняване се възлага на Дирекция „Правно-нормативно обслужване и управление на собствеността“. Определен е и размер на наема, който ще заплащат настанените – 1 лв./кв. метър.