Книга, посветена на историята и настоящето на Северозапада

Сподели: 

По случай празника на Монтана (2 декември) излезе от печат сборникът „Българският Северозапад: транспорт, комуникации и хора от древността до наши дни“. Негов съставител е чл.-кор. проф. дин Александър Костов.
Книгата е поредното издание на филиала на Института за балканистика с Център по тракология (ИБЦТ) при БАН в гр. Монтана, посветено на историята и настоящето на този край.  В нея са включени десет статии, чиито автори са изследователи от ИБЦТ–БАН, Регионалният исторически музей (РИМ) и Държавният архив (ДА) в Монтана. В сборника са представени важни за развитието на региона въпроси, свързани с изграждането и използването на сухоземните пътища (шосета и железници) и на първите телекомуникации по примера на телеграфите, разгледана е ролята на река Дунав като важна международна артерия, и не на последно място е изследвано  влиянието на различните възможности за комуникация върху живота на хората от региона от Античността до наши дни.
Дейността на филиала на ИБЦТ в град Монтана и подготовката на сборника получиха подкрепа от Златко Живков, кмет на община Монтана, от РИМ – Монтана, ДА – Монтана и Регионалния академичен център (РАЦ) – Монтана. Изданието стана възможно благодарение на финансовата помощ на доц. д-р Борислав Великов – председател на 39-ото НС на Р. България и член на Съвета на настоятелите на БАН.
ВАЛЕРИ Стоичков, координатор на филиала на ИБЦТ в Монтана